Previous Page  13 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 145 Next Page
Page Background

13

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

14-17 Nisan 2015 tarihlerinde, Samsun’dan 10 işveren ve 10 çalışanın katılımıyla,

Aydın ve İzmir’de faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyaretleri düzenlenmiştir.

14-17 Nisan 2015 tarihlerinde, Kayseri’den 10 işveren ve 10 çalışanın katılımıyla,

İzmir’de faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyaretleri düzenlenmiştir.

Proje Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezlerinin Kurulması

TOBB, Elazığ, Erzurum, Samsun ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları ile Gaziantep

Sanayi Odasında, Proje Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur.

TOBB bünyesinde kurulan Eğitim Destek Koordinasyon Merkezinde (E-Öğrenme

Merkezi) eğitimler verilmeye başlanmıştır.

“TOBB Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi”, pilot olarak seçilen Birlik

personeline, 3 grup halinde, 5-6 Mart, 9-10 Mart, 16-17 Mart 2015 tarihlerinde

verilmiştir.

TOBB Personeline yönelik “Adobe Connect Eğitimi”, 1 Nisan 2015 tarihinde

gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı personeline yönelik “AB Hibeleri Eğitimi”, 11 Mayıs 2015 tarihinde

gerçekleştirilmiştir.

“T. Sektör Meclisleri Yazılım Programı Eğitimi”, 8-10 Haziran 2015 tarihleri

arasında gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı personeline yönelik “Sivil Toplum Diyaloğu Programı Eğitimi”, 11-

12 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeline yönelik “AR-GE Çalıştayı ve

Horizon 2020 Eğitimi”, 31 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeline yönelik “”IPA ve AR-GE

Çalıştayı”, 8-12 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Oda personeline yönelik “TOBB Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi” 24-

25 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.