Previous Page  9 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 145 Next Page
Page Background

9

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

KUYAP Faaliyetleri

Erzurum ve Kars illerinden

10 işveren ve 10 çalışanın

katılımıyla, 6-9 Ocak 2015

tarihlerinde, Sakarya’da faaliyet

gösteren 3 KOBİ’ye inceleme

ziyareti düzenlenmiştir.

6-9 Ocak 2015 tarihlerinde,

Batman ilinden 5 işveren ve 5

çalışanın katılımıyla, Yalova’da

faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye

inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

13-16 Ocak 2015 tarihlerinde, Van ilinden 5 işveren ve 5 çalışanın katılımıyla,

Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

3

KUYAP Faaliyetleri

Erzurum ve Kars illerinden 10 işveren ve 10 çalışanın katılımıyla, 6-9 Ocak 2015

Sakarya'da faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

6-9 Ocak 2015 tarihlerinde, Batman ilinden 5 işveren ve 5 çalışanın katılımıyla Yalov

gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

13-16 Ocak 2015 tarihlerinde, Van ilinden 5 işveren ve 5 çalışanın katılımıyla

Bilecik’te faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

3

KUYAP Faaliyetleri

rzurum ve Kars illerinden 10 işveren ve 10 çalışanın katılımıyla, 6-9 Ocak 2015 tarihlerinde,

akarya'da faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

-9 Ocak 2015 tarihlerinde, Batman ilinden 5 işveren ve 5 çalışanın katılımıyla Yalova'da faaliyet

österen 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

3-16 Ocak 2015 tarihlerinde, Van ilinden 5 işveren ve 5 çalışanın katılımıyla Eskişehir ve

ilecik’te faaliyet gösteren 3 KOBİ’ye inceleme ziyareti düzenlenmiştir.