Previous Page  12 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 145 Next Page
Page Background

12

72. GENEL KURUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

Gaziantep’ten 10 işveren ve 10 çalışanın katılımıyla, 24-27 Şubat 2015

tarihlerinde, Bursa’da bulunan 3 KOBİ’ye inceleme ziyaretleri düzenlenmiştir.

7

ölgesinden işveren ve çalışanların katılımıyla, 17-20 Mart 2015 tarihlerinde, Manisa v

aaliyet gösteren KOBİ’lere inceleme ziyareti düzenlenmiştir.

Samsun bölgesinden işveren ve çalışanların

katılımıyla, 17-20 Mart 2015 tarihlerinde, Manisa

ve İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’lere inceleme

ziyareti düzenlenmiştir.

Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi

Koordinatörleri veTOBB temsilcilerinin katılımıyla

28-31 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da

strateji geliştirme çalışma kampı düzenlenmiştir.

Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi Koordinatörleri ve TOBB temsilcilerinin katı

31 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da strateji geliştirme çalışma kampı düzenlenmi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin dest

Nisan 2015 tarihlerinde, Samsun Sheraton Hotel’de, “Uluslararası Üniversite-Sana

Konferansı” düzenlenmiştir.

tim Destek ve Koordinasyon Merkezi Koo dinatörleri ve TOBB temsilcilerinin katılımıyla 28-

art 2015 tarihleri arasında Antalya’da strateji geliştirme çalışma kampı düzenlenmiştir.

sun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin desteği ile, 7-8

an 2015 tarihlerinde, Samsun Sheraton Hotel’de, “Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği

feransı” düzenlenmiştir.

S msun

Ticaret

ve

Sanayi Odası ev sahipliği

ve

Ondokuz

Mayıs

Üniversitesi’nin desteği ile,

7-8 Nisan 2015 tarihlerinde,

Samsun Sheraton Hotel’de,

“Uluslararası

Üniversite-

Sanayi İşbirliği Konferansı”

düzenlenmiştir.