Previous Page  8 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 145 Next Page
Page Background

8

72. GENEL KURUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

kadar yürütülen çalışmaları aktarmışlar ve bu çalışmalar doğrultusunda elde ettikleri

başarı hikâyesinin bir parçası olan üç firma temsilcisi de tecrübelerini paylaşmışlardır.

2

Gazetecilere ABİGEM konsepti, proje çıktıları ve Merkezlerin KOBİ’lere katkıları hakkında bilgi

verilmiştir. İzmir ABİGEM Direktörü Arzu Amirak, Hatay ABİGEM Direktörü Bülent Yüce ve

Trabzon ABİGEM Direktörü Yunus Emre Katrancı, o güne kadar yürütülen çalışmaları aktarmışlar

ve bu çalışmalar doğrultusunda elde ettikleri başarı hikâyesinin bir parçası olan üç firma temsilcisi

de tecrübelerini paylaşmışlardır.

2.

KOBİ

ÇALIŞAN

VE

İŞVERENLERİNİN

KÜRESEL

EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN

ARTIRILMASI PROJESİ (KUYAP) FAALİYETLERİ

“KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması

Projesi” (KUYAP) 11 Şubat 2013 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projeye AB tarafından

4.250.000,- Avro mali destek sağlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 5.000.000,- Avrodur. TOBB,

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziatep Sanayi Odası, Elazığ

Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, proje yararlanıcısı olup, proyeje aynı

zamanda finansman desteği de sağlamaktadırlar.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyet başlıkları aşağıda sunulmuştur:

2

etecilere ABİGEM konsepti, proje çıktıları ve Merkezlerin KOBİ’lere katkıları hakkında bilgi

lmiştir. İzmir ABİGEM Direktörü Arzu Amirak, Hatay ABİGEM Direktörü Bülent Yüce ve

zon ABİGEM Direktörü Yunus Emre Katrancı, o güne kadar yürütülen çalışmaları aktarmışlar

u çalışmalar doğrultusunda elde ettikleri başarı hikâyesinin bir parçası olan üç firma temsilcisi

crübelerini paylaşmışlardır.

2.

KOBİ

ÇALIŞAN

VE

İŞVERENLERİNİN

KÜRESEL

EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN

ARTIRILMASI PROJESİ (KUYAP) FAALİYETLERİ

Bİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması

esi” (KUYAP) 11 Şubat 2013 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projeye AB tarafından

0.000,- Avro mali destek sağlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 5.000.000,- Avrodur. TOBB,

s Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziatep Sanayi Odası, Elazığ

ret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, proje yararlanıcısı olup, proyeje aynı

anda finansman desteği de sağlamaktadırlar.

e kapsamında gerçekleştirilen faaliyet başlıkları aşağıda sunulmuştur:

2

ilmiştir. İzmir ABİGEM Direktörü Arzu Amirak, Hatay ABİGEM Direktörü Bülent Yüce ve

bzon ABİGEM Direktörü Yunus Emre Katrancı, o güne kadar yürütülen çalışmaları aktarmışlar

bu çalışmalar doğrultusunda elde ettikleri başarı hikâyesinin bir parç sı olan üç firma temsilcisi

tecrübelerini pay aşmışlardır.

2.

KOBİ

ÇALIŞAN

VE

İŞVERENLERİNİN

KÜRESEL

EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN

ARTIRILMASI PROJESİ (KUYAP) FAALİYETLERİ

OBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere U um Yeteneğinin Artırılması

jesi” (KUYAP) 11 Şubat 2013 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Projeye AB tarafından

50.000,- Avro mali destek sağlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 5.000.000,- Avrodur. TOBB,

as Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziatep Sanayi Odası, Elazığ

aret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, proje yararlanıcısı olup, proyeje aynı

anda finansman desteği de sağlamaktadırlar.

je kapsamında gerçekleştirilen faaliyet başlıkları aşağıda sunulmuştur:

2. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ

DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ (KUYAP)

FAALİYETLERİ

“KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum

Yeteneğinin Artırılması Projesi” ( YAP) 11 Şubat 2013 tarihinde uygulanmaya

başlamıştır. Projeye AB tarafından 4.250.000,- Avro mali destek sağlanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 5.000.000,- Avrodur. TOBB,

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziatep

Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Tic ret ve Sanayi Odası,

proje yararlanıcısı olup, proyeje aynı zamanda finansman desteği de sağlamışlardır.

Proje k psamında gerçekleştirilen faal ye başlıkları aşağıda sunulmuştu :

KOBİ işveren ve çalış nlarının e itimi konusunda farkındalık etkinlikleri,

Eğitim ihtiyaç analizleri,

KOBİ işveren ve çalışanları ile Oda çalışanlarının eğitimleri ve çalışma

ziyaretleri yoluyla kapasitelerinin arttırılması,

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziatep

Sanayi Odası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve

TOBB bünyesinde, Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri kurulması.