Previous Page  3 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 145 Next Page
Page Background

3

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

İÇİNDEKİLER

AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI. ....................................................................................................7

YEREL KAPASİTE İNŞASI................................................................................................................7

1. AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (ABİGEM) PROJELERİ

FAALİYETLERİ ........................................................................................................................7

2. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM

YETENEĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ (KUYAP) FAALİYETLERİ.........................................8

3. ŞANLIURFA’DA PAMUK LİSANSLI DEPO KURULMASI PROJESİ.......................................15

4. TOBB MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ PROJESİ.........................16

5. TÜRKİYE VE AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU PROJESİ............................................................17

6. TuR&BO FAALİYETLERİ........................................................................................................18

7. AB UYUM KOMİSYONU FAALİYETLERİ...............................................................................19

8. MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ.........................................................................................20

9. ÇEVRE FAALİYETLERİ..........................................................................................................24

BİLGİLENDİRME VE LOBİ FAALİYETLERİ....................................................................................38

1. GÜMRÜK BİRLİĞİ VE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İLE İLGİLİ FAALİYETLER...........38

2. TÜRKİYE’DE AB BİLGİ MERKEZLERİ AĞI’NIN DESTEKLENMESİ PROJESİ.....................38

3. TOBB ANKARA AB BİLGİ MERKEZİ FAALİYETLERİ............................................................39

4. WORLD SME FORUM. ..........................................................................................................45

5. MUHTELİF GÖRÜŞME VE FAALİYETLER............................................................................46

ÜLKE DIŞINDA YÜRÜTÜLEN İLETİŞİM FAALİYETLERİ, AB KURUMLARI İLE TEMASLAR VE

MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR.............................................................................................................48

1. TÜRKİYE – AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) FAALİYETLERİ. ..................................48

2. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE İLİŞKİLER

ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE

TEMASLAR VE MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR........................................................................49

1. EUROCHAMBRES İLE İLİŞKİLER.........................................................................................52

2. BİRLİĞİMİZ VE YEREL SCHENGEN GRUBU İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VİZE

TOPLANTILARI......................................................................................................................57

ABD İLE İLİŞKİLER.........................................................................................................................61

1. TOBB-ABD TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

FAALİYETLER........................................................................................................................61

2. MUHTELİF ABD FAALİYETLERİ............................................................................................64

TÜRKİYE – AFRİKA ODASI. ...........................................................................................................69

STK’LAR İLE MUHTELİF FAALİYETLER.......................................................................................70

İŞTİRAK EDİLEN VEYA BİRLİĞİMİZCE DÜZENLENEN DİĞER ETKİNLİKLER...........................73

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI...................................................................................77

ULUSLARARASI İLİŞKİLER...........................................................................................................89

1. BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. ...........................................91

1.1 BÖLGESEL KURULUŞLARLA İLİŞKİLER.............................................................................91

1.2. ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER...................................................................95

2. İKİLİ ve ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER...........................................................................................98