Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Duyurular

>>İnşaat Müteahhitleri ve Geçici İş Ekipmanı Üreticilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü işbirliğinde 2 Şubat 2017 tarihinde TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sayın İsmail Gerim ve TOBB Mali ve Sosyal Politikalar Müdürü Sayın Murat Aydın’nın açılış konuşmalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, MEYBEM A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcileri tarafından yapılan sunumlarla devam etmiş ve soru ve cevap bölümü ile sona erdirilmiştir.

 

Toplantı Sunumları:

 

- Geçici İş Ekipmanları Konusunda Yapılan Çalışmalar

- MEYBEM Sunumu

- Yapı İşyerlerinde İSG Yönünden Teftiş Faaliyetleri

- Geçici İş Ekipmanı ve Güvenli İskele Projesi 

>> "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilince Yürütülebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı"
Ekli Program

 


 

19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ İSTANBUL 2011 TÜRKİYE19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 


 

İŞGÜCÜ PİYASALARININ ESNEKLİĞİ ÇALIŞTAYI

İşgücü piyasasının geliştirilmesinde ve düzenlenmesinde rol sahibi olan aktörlerin (ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşları) esnek çalışma biçimlerine neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bilinç düzeylerini arttırmak; AB mevzuatı ve AB ülkelerindeki uygulamalar ile Türk mevzuatı ve uygulamadaki zorluklar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde 21 Şubat 2011 tarihinde Birlik Merkezimizde İşgücü Piyasalarının Esnekliği Çalıştayı düzenlenmiştir. Seminer programımıza ekli dosyadan ve yapılan sunumlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA