Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

Görev Tanımı

 

1) Kapasite Raporlarının Odalar tarafından “Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi”nden düzenlenmesinin  ve takibinin yapılmasını sağlamak,  Elektronik ortamda hazırlanan Kapasite Raporlarını incelemek, uygunsa onaylamak.


2) Firma bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri kapasite raporuna işlemek, süresi dolan veya odaların talepleriyle iptali istenen Kapasite Raporlarında iptal işlemlerini yapmak.


3) Üretim bilgilerinin tamamını, ana makine ve ana tüketim maddelerinin  uluslararası kod sistemine göre (PRODCOM) kodlanmasını sağlamak.


4) Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarının uygulanmasını takip etmek, değişen şartlara göre gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.


5) Kapasite Kriterlerini sektörel olarak ve muhtelif imalat dallarına göre hazırlamak,  teknolojik gelişmelere göre yenilemek, web sayfasında yayımlamak, eksperlerin kullanımına sunmak.


6) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının isteği üzerine veya gerek duyulan hallerde özel önem taşıyan sektör veya üretim konularında mahallinde incelemeler yapmak, kapasite raporunun imalatın tekniğine uygun olarak düzenlenip düzenlemediğini kontrol etmek.


7) Odaların talepleri üzerine işyerlerinde oda ile birlikte inceleme yaparak, kapasite raporunun hazırlanmasına destek olmak,


8) Odalardaki eksperlere ve raportörlere eğitim yaptırmak, eksperlere sertifika vermek,     

        
9) Yerli Malı Belgesi işlemlerini takip etmek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında Gayri Sıhhi Müessese sınıf tespiti ve Gıda Kodeksiyle ilgili  talepleri karşılamak, görüş oluşturmak,


10)Sektörel sorunları ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletmek ve çözümünü takip etmek, çalışmalara ve toplantılara katılmak, gerektiğinde toplantı düzenlemek,


11)Birliğin diğer hizmet birimleri ile sektörel konularda işbirliği yapmak,


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA