Previous Page  10 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

73. GENEL KURUL

X

1.2.3.5 Turizm.............................................................................................67

1.2.3.6 Ulaştırma. ........................................................................................69

1.3 Yatırımlar.............................................................................................................71

1.4 Parasal ve Mali Gelişmeler..................................................................................84

1.4.1 Enflasyon. ..................................................................................................84

1.4.1.1 Tüketici Fiyat Endeksi......................................................................84

1.4.1.2 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi............................................................90

1.4.1.3 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi. ...............................................94

1.4.1.4 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi.........................................................96

1.4.2 Para, Banka. ..............................................................................................97

1.4.3 Sermaye Piyasası....................................................................................106

1.4.4 Kamu Maliyesi.......................................................................................... 111

1.4.4.1 Merkezi Yönetim Bütçesi............................................................... 113

1.4.4.1.1 Gelirler................................................................................. 114

1.4.4.1.2 Giderler................................................................................ 118

1.4.4.2 Fonlar.............................................................................................120

1.4.4.3 Kamu İktisadi Teşebbüsleri............................................................120

1.4.4.4 Kamu Finansman Açığı..................................................................121

1.4.4.5 Özelleştirme...................................................................................122

1.4.4.6 Merkezi Yönetim Borç Stoku. ........................................................123

1.4.5 Altın Fiyatları. ...........................................................................................127

1.4.6 Döviz Kurları.............................................................................................129

1.5 Dış Ekonomik Gelişmeler..................................................................................135

1.5.1 Dış Ticaret Göstergeleri. ..........................................................................135

1.5.1.1 İhracat............................................................................................137

1.5.1.2 İthalat.............................................................................................139

1.5.1.3 İllere Göre Dış Ticaret....................................................................141

1.5.1.4 Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret..................................................142

1.5.1.5 Komşu Ülkelerle Dış Ticaret. .........................................................149

1.5.2 Ödemeler Dengesi...................................................................................150

1.5.3 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar.............................................................153

1.5.4 Dış Borçlar. ..............................................................................................157