Previous Page  11 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

XI

EKONOMİK RAPOR - 2016

2. SOSYAL GÖSTERGELER.........................................................................................163

2.1 Nüfus..................................................................................................................165

2.2 Eğitim..................................................................................................................171

2.2.1 Okullaşma Oranları..................................................................................171

2.2.2 Okul, Öğretmen, Öğrenci, Mezun Olan Öğrenci ve Derslik Sayısı. .........172

2.3 Sağlık..................................................................................................................174

2.4 Çalışma Hayatı...................................................................................................176

2.4.1 İşgücü.......................................................................................................176

2.4.1.1 Temel İşgücü Göstergeleri.............................................................176

2.4.1.2 Eğitim Durumuna Göre İşgücü......................................................178

2.4.1.3 Bölgesel Düzeyde İşgücü Göstergeleri..........................................180

2.4.2 İstihdam....................................................................................................181

2.4.2.1 İstihdamın Sektörel Dağılımı..........................................................181

2.4.2.2 Bölgesel Düzeyde İstihdam Göstergeleri.......................................183

2.4.2.3 İstihdam Edilenlerin İşteki Durumu................................................184

2.4.2.4 Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanların Sektör ve

İşteki Durumu................................................................................187

2.4.2.5 İş Arama Sürelerine Göre İşsizler.................................................188

2.4.3 Toplu İş Sözleşmesi ve Ücretler...............................................................189

EK I-

2017-2019 Yılları İçin Ulusal ve Uluslararası Tahminler..........................................193

EK II-

2012-2016 Yılları Arası Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler..........................197

EK III-

İller ve Bölgeler İtibarıyla Seçilmiş Ekonomik ve Sosyal Göstergeler...................203