Previous Page  6 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

73. GENEL KURUL

VI

Başkan

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Başkan Yrd.

Halim METE

Başkan Yrd.

İbrahim ÇAĞLAR

Başkan Yrd.

Ender YORGANCILAR

Başkan Yrd.

Ali KOPUZ

Sayman Üye

Faik YAVUZ

Üye

Şahin BİLGİÇ

Üye

Salih Zeki MURZİOĞLU

Üye

İbrahim BURKAY

Üye

Cengiz GÜNAY

Üye

Memiş KÜTÜKCÜ

Üye

Selçuk ÖZTÜRK

Üye

Bülent KARAKUŞ

Üye

Yahya TOPLU

Üye

Hakan ÜLKEN

Genel Sekreter

Mustafa SARAÇÖZ

TOBB YÖNETİM KURULU