Previous Page  9 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

IX

EKONOMİK RAPOR - 2016

ÖNSÖZ...............................................................................................................................III

TABLO LİSTESİ................................................................................................................ XII

GRAFİK LİSTESİ............................................................................................................. XVI

SİMGE VE KISALTMALAR............................................................................................ XVIII

BÖLÜM I. DÜNYA EKONOMİSİ..........................................................................................1

DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ.............................................................................3

1.1 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla..........................................................................................5

1.2 Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYH. ...........................................8

1.3 Tüketici Fiyat Endeksi.............................................................................................9

1.4 Uluslararası Mal Piyasaları ve Seçilmiş Malların Fiyatları....................................12

1.5 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi. .........................................................................13

1.6 Dünya Ticaret Hacmi............................................................................................14

1.7 Cari İşlemler Dengesi...........................................................................................17

1.8 İşsizlik Oranları.....................................................................................................18

1.9 Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi.....................................................................20

BÖLÜM II. TÜRKİYE EKONOMİSİ. ..................................................................................23

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ.......................................................................25

1. EKONOMİK GÖSTERGELER......................................................................................34

1.1 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla.......................................................................................34

1.2 Sektörel Gelişmeler.............................................................................................41

1.2.1 Tarım..........................................................................................................41

1.2.2 Sanayi........................................................................................................47

1.2.2.1 Madencilik ve Taşocakçılığı.............................................................49

1.2.2.2 İmalat Sanayi...................................................................................50

1.2.2.3 Enerji................................................................................................58

1.2.3 Hizmetler....................................................................................................60

1.2.3.1 İnşaat...............................................................................................60

1.2.3.2 Ticaret Borsaları İşlem Hacmi..........................................................62

1.2.3.3 Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri...........................................64

1.2.3.4 Protesto Edilen Senetler ve Karşılıksız Çekler...............................66

İÇİNDEKİLER