Previous Page  4 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

73. GENEL KURUL

IV

tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür” dedik. Sonrasında tüm özel sektör

meslek örgütlerini bir araya getirdik ve darbeye karşı ortak tavrımızı gösterdik. 81 İldeki

Odalarımız ve Borsalarımız, şehirlerdeki demokrasi nöbetlerini aktif bir şekilde desteklediler.

15 Temmuz Şehitleri dayanışma kampanyasına en fazla katkıyı da Oda-Borsa camiamız

sağladı.

TOBB olarak darbe girişimi sonrasında faaliyetlerimizi 3 eksende yoğunlaştırdık. Bunlardan

ilki etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Devletimizin resmi diplomasi sürecine iş dünyası

olarak azami desteği sağladık. 98 ülkedeki muhataplarımızla ve 25 çokuluslu iş örgütü ile

temaslar kurduk. Yurtdışındaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttük.

İkinci önemli konu yatırımcıların güvenini tesis etmek ve yükseltmekti. Bunun için 2 önemli

toplantı düzenledik. Önce Türkiye’de yatırım yapmış en büyük 300 uluslararası şirketi,

sonra da 81 ilin kanaat önderleri olan Oda ve Borsa Başkanlarımızı Cumhurbaşkanımız ve

Başbakanımız ile bir araya getirdik. Süreci karar alma noktasındaki liderlerimizden dinleyen

yatırımcılarımızdaki ilk tedirginlik kayboldu. Herkes ileriye bakmaya başladı. Odaklandığımız

üçüncü alan da reformlardı. Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak

adımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İş ve yatırım ortamını iyileştiren çeşitli

düzenlemeler üzerinde kamu idaresiyle birlikte yaptığımız çalışmalarda önemli ilerlemeler

sağladık. Tüm bu çalışmalar ilk meyvelerini de verdi.

Türkiye ekonomisi darbe girişimi sonrası ortaya çıkan belirsizlikleri kısa sürede aşarak

temellerinin sağlamlığını bir kez daha gösterdi. İçerde ve dışarda yaşanan olumsuzluklara

rağmen 2016 yılında yüzde 2,9 oranında büyüme sağladık. Böylece küresel krizden bu

yana üst üste 7 sene büyümeyi devam ettirmiş olduk. Büyümeye en büyük katkıyı iç talep

ve devletin nihai tüketim harcamaları yaparken, yatırımlardaki durgunluk devam etti, net

ihracat ise büyümeye negatif yansıdı.

Sanayi üretimi ılımlı bir artış gösterirken, mali disiplinin sürdürülmesi ve vergi gelirlerindeki

artışın etkisiyle kamu bütçesindeki olumlu görünüm ve cari işlemler açığındaki azalma

eğilimi devam etmişti.

İhracatımızın önemli bir kısmını gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerindeki düşük büyüme

düzeylerinin devam etmesi, ihracat değerlerini düşürürken, ekonomideki yavaşlama, TL’nin

değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki düşüş ithalatı da azalttı. İthalattaki azalışın ihracattaki

azalıştan daha yüksek olması sonucu dış ticaret açığı geriledi.

2016 yılında da istihdam artışı devam etti, 584 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Ancak

işgücündeki artışın 857 bin kişi olması sonucunda işsiz sayısı 273 bin kişi arttı ve işsizlik

oranı yüzde 10’un üzerine çıktı.