Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

HAKKIMIZDA
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk iş dünyasının küresel ekonomik rekabet gücünün arttırılması, dünya pazarında söz sahibi olması ve Türkiye ekonomisinin artı değerinin geliştirilmesi amacıyla ile çalışmaktadır. Birliğimiz, dış ekonomik ilişkiler alanındaki hizmet ve çalışmalarını da bu anlayışla yoğunlaştırmış ve uluslararası çalışma ağını çeşitlendirmiş ve geliştirmiştir.

Birliğimiz, Türk özel sektörünü yurtdışında temsil etmekte, uluslararası ekonomik çevreler ile Türk özel sektörü arasındaki  işbirliği mekanizmaları oluşturmakta, bölgesel ve uluslararası platformlarda Türk özel sektörünü karar organlarında temsil etmektedir.  Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi altında faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü, Birliğimizin bu çalışmalarının aktif ve etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Müdürlüğümüz, TOBB’un üyesi bulunduğu bir çok uluslararası kuruluş ile ilişkilerimizin koordinasyonunu yürütmektedir.  Aynı zamanda yurt dışından ülkemizi ziyaret eden liderlerin ve iş dünyası temsilcilerinin Türk iş dünyası ile bir araya gelmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşımla, Müdürlüğümüz Türk iş dünyasının global ekonomiye entegre olmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ve ülkemiz potansiyelinin tanıtılması, dış ticaretinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar, etkinlikler ve projeler yürütmektedir.
 
GÖREV TANIMI
 
TOBB’un yabancı ülkelerle ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerini geliştirmek. Yabancı muadil oda/birlik/federasyonlarla ve diğer ekonomik kapsamlı yabancı kuruluşlarla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yürütmek, işbirliği anlaşmaları imzalamak,

Yabancı ülkelerle ikili ve çok taraflı bazda, geçici veya daimi ortak işbirliği ve çalışma mekanizmaları oluşturmak, mevcut platformların çalışmalarını yürütmek, geliştirmek,

Yabancı kuruluşlarla, bilgi ve doküman değişiminde bulunmak, yabancı ülkelere ilişkin bilgileri, odalara, borsalara ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,

Uluslararası kuruluşlarla veya muadil oda/birlik/federasyonlarla projeler oluşturmak, mevcut projelere katılmak veya benzeri ortak çalışmalar yürütmek,

Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen uluslararası konferans, seminer, toplantı, sempozyum ve benzeri etkinlikleri odalara, borsalara, ilgili diğer kuruluşlara duyurmak, temsilcileri/katılımcıları belirleyip, ilgili kuruluşa bildirilmesinde aracı ve yardımcı olmak,

Yurt dışından ülkemizi ziyaret eden heyetlerin yurt içinde gerekli temaslarını sağlamak, toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

Yurt dışına heyet ziyaretleri düzenlemek, diğer özel sektör veya kamu kuruluşları tarafından yurt dışına düzenlenen ziyaretlere Birlik temsilcilerinin ve iş çevrelerinin katılımını sağlamak,

Türkiye’de veya yurt dışında ekonomik ve ticari konulu konferans ve toplantılar düzenlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

Yabancı ekonomik içerikli haberleri ve yayınları takip etmek,

Yabancı oda ve diğer ilgili kamu veya özel sektör kuruluşlarının temsilcilerine kapasite inşaası için eğitim programları düzenlemek,

Yabancı ülkeler ile kurulmuş ikili ve çok taraflı ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği yapmak, yeni ikili ve çok taraflı ortak odalar kurmak, mevcut veya yeni kurulacak odalara/kuruluşlara katılmak/üye olmak, mevcut olanların faaliyetlerini yürütmek, ilişkileri geliştirmek, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak,

Uluslararası platformlarda ve kuruluşlarda, Türkiye’yi ve TOBB’u temsil etmek, Türk özel sektörünün görüşlerini iletmek, ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, işbirliği imkânlarını ve Birlik etkinliklerini tanıtmak, uluslararası ekonomik gelişmeleri Türk özel sektörüne aktarmak,

Ekonomik ve ticari konularda yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinin bilgi taleplerini cevaplandırmak, yakın işbirliği yapmak,

Kamu kuruluşları, oda ve borsalar ile diğer kuruluşların bilgi ve görüş taleplerini cevaplandırmak,

TOBB’un diğer birimlerinin dış ekonomik ilişkilerinde katkı sağlamak, işbirliği yapmak, yardımcı faaliyetlerde bulunmak, bilgi ve doküman sağlamak,

Yabancı ülkelerin genel durum raporlarını hazırlamak, dış ticaret faaliyetlerini takip etmek, yabancı ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi takip etmek, bu konularda bilgileri derlemek, notlar/raporlar hazırlamak,

Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki ticaret müşavirliklerinden gelen raporları, yayınları izlemek, değerlendirmek, oda ve borsalara duyurmak,

Uluslararası sergi, fuar ve benzeri etkinliklerin oda ve borsalara, ilgili diğer kuruluşlara duyurulmasını, iş çevrelerinin katılımlarını sağlamak,

Yabancı ve Türk firmalar arasında ihtilafların çözümünde dostane yollarla yardımcı olmak,

Türkiye’nin ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak,

Yabancı ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, mevcut sorunların çözülmesi, işbirliği önerilerinin geliştirilmesi veya uluslararası kuruluşların çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, oda, borsa ve firmaların görüşlerini toplamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara iletmek,

Kamu kuruluşlarınca yürütülen Karma Ekonomik Komisyon ve benzeri toplantıların çalışmalarını yürütmek ve toplantılara iştirak etmek,

Üst düzey devlet makamların ziyaretlerine katılmak, iş çevrelerinin de katılımını sağlamak,

Türk iş dünyasının vize işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yapmak,

Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

Genel Sekreterlik Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA