Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

GÖREVLER

 

- Birliğimize ait binalarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon gibi işlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnameler, sözleşmeler hazırlamak, kontrollük yapmak, hakediş incelemek vb. teknik işleri takip etmek,

 

- Birliğimiz tarafından maddi destek verilen inşaatlarda (Deprem konutları, okul, oda hizmet binası, vb.) yapılacak ödemelerden önce inşaat kontrollerini ve diğer teknik çalışmaları yapmak,


- Birliğimize ait gayrimenkullerin emlak vergilerinin yatırılmasını takip etmek,

 

- Birliğimize ait gayrimenkuller ile Birliğimizce alınacak gayrimenkullere ait, ilgili kurumlarda (tapu müdürlükleri, belediyeler vb.) yapılan işlemleri takip etmek,

 

- Birliğimiz görüşlerine sunulan teknik içerikli tebliğ, yönetmelik vb. mevzuat taslaklarına ve mevzuat değişikliklerine Odalarımız, Hukuk Müşavirliğimiz ve Sektör Kurullarımızın da görüşlerini alarak görüş bildirmek.


 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA