Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

GÖREV TANIMI VE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 

İdari işler Daire Başkanlığı Satın Alma ve Stok Yönetim Müdürlüğü 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 79. maddesi kapsamında Birlik Satınalma Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Birliğin yatırım, inşaat, tevsii, yenileme, tadilat, modernizasyon, işletme, bakım-onarım gibi her türlü yapım işleri ile makine, ekipman, taşıt ve araçlar, yedek parça, yardımcı malzeme, bilgisayar ve bilgisayar programları, büro malzemesi, yayın, yiyecek maddeleri ve her türlü demirbaş ve tüketim malları ile hizmetlerin satın alınması, kira, sigorta, bilişim sistemlerine ilişkin işleri ile yemek, temizlik, nakliye ve benzeri hizmetlerin satın alınması ve kiralanması Müdürlüğün görev tanımı içerisinde yürütülen faaliyetlerdendir.

 

Birlik satın alma işlemleri, Satınalma Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde üç ana usulde yapılmaktadır: 12 nci maddenin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü, (b) bendine göre Açık Teklif Usulü ve (c) bendine göre Doğrudan Temin Usulü kullanılarak sonuçlandırılmaktadır. İhale ile satın alma işlemleri Satınalma Komisyonu marifetiyle, Doğrudan Temin ile yapılacak satın alma işlemleri, aksi makam onayında açıkça belirtilmedikçe İdari İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

 

Satın Alma ve Stok Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerde uygulanan usul ve esaslar; açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkelerinin gözetilmesidir.

 

Müdürlük tarafından yürütülen iş ve işlemlerin bazıları şu şekildedir:

 

    - Ticaret Sicil Gazetesi basımı ve dağıtımı hizmetinin alınması,
    - Birlik tarafından düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı organizasyon ve kongrelere ait tüm hizmetlerin alınması,
    - Mal ve hizmet alımlarına konu sözleşmelerin hazırlanması ve takibi,
    - Uluslar arası geçiş belgelerinin ve oda borsalarca kullanılan defterlerin bastırılması ile oda/borsalara dağıtılması,
    - Stok takibi ve stok kontrolü,
    - Demirbaş statüsüne girecek tüm malzemelerin alımı, muhafaza ve takibi ile terkini işlemlerinin yürütülmesi, 
    - Birlik bina ve araçları ile sigortalanması gereken tüm varlıkların sigortalama işlemlerinin yapılması,
    - Birliğimiz tarafından düzenlenen toplantılar için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme ve hizmet alımı,
    - Bilgisayar, bilgisayar yedek parça ve sarf malzemeleri alımı,
    - Konaklama hizmetlerinin temini,
    - Tabldot ihtiyaçlarının karşılanması,
    - İhtiyaç duyulan her türlü hediyelik eşya alımı ya da yaptırılması,
    - Kırtasiye malzemeleri alımı,
    - İhtiyaç duyulan tüm dijital malzemelerin temini,
    - İhtiyaç duyulan tüm baskı işlerinin yaptırılması,
    - Tercüme ve tercüman hizmetlerinin sağlanması,
    - Birlik Genel Kurulları için Genel Kurul öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulacak tüm hizmetlerin temini,
    - TOBB İstanbul Hizmet Binası ihtiyaçlarının karşılanması,
    - Yayın ve program sponsorlukları, gazete, dergi, kitap abonelikleri, Birlik yayınlarının basımı ve dağıtımı,
    - Birlik kargo hizmetlerinin temini,
    - Birlik yazılı basın ilan hizmetlerinin yerine getirilmesi,
    - Birliğimiz tarafından alınan danışmanlık hizmetlerine ait sözleşmelerin hazırlanması ve takibi, abonelik, sponsorluk gibi görsel ve yazılı basın organlarından alınan hizmetlere ait sözleşmelerin hazırlanması ve takibi.

 

Satın Alma ve Stok Yönetim Müdürlüğü'nün amacı, Birliğin menfaatleri doğrultusunda aynı şartlarda en uygun fiyat teklifine göre alımları gerçekleştirmek, Birlik personelinin azami verim ile çalışabilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü hizmet ve malzemenin zamanında ve tam olarak ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Telefon 0312-218 21 20
Faks 0312- 218 21 26
E-posta satinalma@tobb.org.tr

 





Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA