Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

GÖREVLER
Basın Müşavirliği'ne bağlı olan Yayın Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
- Basın müşaviri ile koordinasyon içinde çalışmak,
- Yıllık Ekonomik Rapor, Faaliyet Raporu, komisyon raporları ile 3 aylık ekonomik raporların basımını gerçekleştirmek,
- TOBB dışında hazırlatılan çeşitli ekonomik rapor ve araştırmaların basımını gerçekleştirmek.
-  TOBB adına basılan tüm araştırma programlarının ilgili kurum ve kuruluşlara gönderimini sağlamak,
- TOBB tarafından organize edilen toplantılarda fotoğraf ve kamera çekimi yapmak. Çekimi yapılan programların fotoğraf ve görüntü arşivini oluşturmak.
- TOBB'nin aylık yayın organı ekonomik forum dergisinin basımı ve dağıtımını koordine etmek,
- TOBB'nin genel kurullarına sunulan multivizyonun senaryo ve yapım çalışmalarını yürütmek,
- Kurum ve Kuruluşlardan talep edilen  yayın ve doküman isteklerini karşılamak,
- TOBB'nin tüm basım işlerini yürütmek ve basılan tüm dokümanların dağıtımlarını gerçekleştirmek,
- Gerektiğinde basın yayınla ilgili raporlar hazırlamak,
- TOBB'ye gelen heyetlerle ilgili toplantıları organize etmek, toplantıyla ilgili dokümanların basına dağıtımını sağlamak,
- Kütüphane dışındaki tüm abone işlemlerini eksiksiz yapmak ve kontrol etmek,
- TOBB tarafından düzenlenen program ve toplantılara katılacak basın mensupları için gerekli tüm organizasyonları yapmak,
- Ekonomik Forum dergisinin basımını ve abonelik işlemlerini yürütmek,
- Dağıtım sözleşmelerini düzenli olarak yenilemek ve kontrol etmek,
- Basında çıkacak ilanları hazırlamak, ajanslara vermek ve takip etmek,
- TOBB TV’nin program akışını belirlemek ve yayınlanacak videoları hazırlamak.
- Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA