TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Profesyonel Sürücülük Mesleği İçin Farkındalık Zamanı!


22.04.2022 / Genel BilgilendirmeÜlkemiz karayolu taşımacılığı sektöründe yaşanmakta olan sürücü yokluğu sorununa ilişkin, sürücülere yükleme ve teslimat alanlarındaki muamelenin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sonuç olarak sürücülük mesleğinin daha çekici hale getirilmesini amaçlayan, IRU tarafından yayınlanan niyet bildirimini destekleyen kuruluşlar arasına Birliğimiz de dahil oldu.​

Niyet bildirimi metni aşağıda yayınlanmaktadır:
Anlaşma


YÜKLEME VE TESLİMAT ALANLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE SINIR KAPILARINDA, TIR PARK ALANLARINDA VE YOL KENARI DENETİMLERİNDE SÜRÜCÜLERE YÖNELİK MUAMELENİN VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ


Küresel ekonomimizin belkemiğini oluşturan karayolu taşımacılığı sektörü, insanların günlük yaşamlarında ve hareketliliğinde önemli bir rol oynar. Ancak sektör şuanda ciddi sosyal, iş gücü ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya ve COVID-19 pandemisi sebebiyle yalnızca geçici olarak hafifleyen ciddi bir sürücü sıkıntısı çekiyor.


Sektördeki paydaşlar olarak, bu eğilimi ters yöne çevirmeye kararlıyız ve sektörü daha çekici hale getirmek ve mevcut görevlerin kalitesini vurgulamak amacıyla harekete geçiyoruz.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), Küresel Nakliyeciler İttifakı (GSA) ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) güçlerini birleştirmiş ve bu anlaşmayla başlayarak birlikte mevcut durumu somut bir şekilde düzeltmeye çalışmaktadır.


Bu anlaşmayla esas olarak sürücülere yükleme ve teslimat alanlarındaki muameleyi ve dolayısıyla çalışma koşullarını iyileştirmek, çalışma verimini arttırmak ve sonuç olarak sürücülük mesleğini daha çekici hale getirmek amaçlanmaktadır.


Karşı karşıya olduğumuz bu güçlüklerin üstesinden etkili bir şekilde gelebilmek için ortak değerlerimize bağlı kalmanın ve sahada işbirliğini teşvik etmenin öneminin farkındayız. Dolayısıyla, ortaklığımız aşağıdaki ortak ilkelere dayanmaktadır:


 • Karayolu taşımacılığı, hareketlilik, tedarik zinciri ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahiptir.
 • Profesyonel sürücüler, tedarik zincirinin önemli bir varlığıdır.
 • Profesyonel sürücü eksiliğinin ciddiyeti ve aciliyeti sebebiyle daha kapsamlı bir paydaş ittifakı sağlanarak derhal eyleme geçilmesi gerekmektedir.
 • Bu mesleğin daha çekici hale gelmesi ve dolayısıyla sürücü sıkıntısının üstesinden gelinebilmesi için ele alınması gereken temel unsurlardan biri yükleme ve teslimat yerlerinde sürücülere muameledir.
 • Umumi tuvalet tesislerine güvenli erişimin olmaması tüm sürücülerin sağlığını ve güvenliğini etkileyebilir. Umumi tuvalet tesislerinin güvenli ve hijyenik olması, genç ve kadın sürücülerin işe alımını ve elde tutulmasını kolaylaştırabilir ve dolayısıyla sürücü sıkıntısına faydası olabilir.
 • Yasalara uygunluk ve karşılıklı saygı, ortak değerlerimizin merkezinde yer almaya devam edecektir.

Sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızı bu inisiyatife katılmaya ve davranışlarıyla örnek olmaya davet ediyoruz. Bu anlaşmayı imzalayan taraflar, karayolu taşımacılığı sektörünü çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek için ellerinden geleni yapacak ve mevcut çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışacaktır.

Bu anlaşmayı imzalayarak IRU, ITF ve GSA’ya katılın ve firma tesislerinde sürücülere daha iyi muamele edilmesini sağlama taahhüdünde bulunun.


TÜM TARAFLAR İÇİN TAAHHÜTLER


 • Yükleme, teslimat ve taşıma faaliyetlerinde görev alan tüm taraflar arasında saygılı ve ayrımcı olmayan bir iletişim kurulmasını sağlamak.
 • Faaliyetleri emniyetli, güvenli ve verimli olacak şekilde planlamak ve yürütmek.
 • Erken varış ya da gecikmeler gibi faaliyeti etkileyebilecek değişiklikler konusunda ilgili tarafları zamanında bilgilendirmek.
 • Tarafların erken varış veya gecikmelerin yanı sıra acil durum ve olayları bildirebilecekleri temas noktaları sağlamak.
 • Taşımacılık faaliyetlerinde görev alan tüm taraflar arasında karşılıklı güven ve işbirliği sağlamak.
 • COVID-19 pandemisi süresince ve sonrasında sürücülerin esenliğini sürdürebilmek için sürücülerin umumi tuvalet ve hijyen tesislerine kolay ve güvenli bir şekilde erişmelerini sağlamak.


NAKLİYECİLER İÇİN TAAHHÜTLER


 • Sürücülerin şunlara erişimlerini sağlamak:

  ➞ Kadın ve erkekler için ücretsiz, uygun ve gerekli şekilde donatılmış, uygun şekilde konumlandırılmış, özel, iyi aydınlatılmış, havalandırmalı ve güvenli umumi tuvaletler.
  ➞ İlgili standartları karşılayan ve nakliyeci tesislerinin büyüklüğü ile orantılı dinlenme odaları, kafeterya ve soyunma odaları gibi diğer tesis içi ihtiyaç giderme olanakları.

 • Mevcut tesislerin düzgün bir şekilde işletilmesini sağlamak ve etkin bakım ve temizlik sistemlerini tesis etmek.
 • Yükleme ve boşaltma faaliyetleri için sahada uygun eğitimli personel bulundurmak.
 • Sürücülere, ağır vasıtalar için uygun güvenli ve emniyetli park yerleri sağlamak (mümkünse gece boyunca).
 • Gerekli alanlar iyi bir şekilde aydınlatılarak, yaya ve bekleme alanları net bir şekilde işaretlenerek ve kamyonlara yeterli manevra alanının sağlanarak sürücülere nakliyeci tesislerinde güvende olacakları teminatını vermek.
 • Yeni tesisler inşa ederken yukarıda bahsi geçen altyapının (umumi tuvaletler, yaya alanları, yeterli, geniş, iyi aydınlatılmış, emniyetli ve güvenli park alanlarına erişim) karşılanmasını sağlamak.
 • Yükleme, teslimat ve taşıma faaliyetlerinin aşağıdaki yollarla genel olarak güvenli, verimli ve hızlı olmasını sağlamak:

  ➞ Kapılar önünde kuyruk oluşmasını önlemek için yerler ayırmak ve gecikmeler/kazalar olması durumunda gerekli haberleşmeyi sağlayarak bu yerleri yeniden diğer araçlara tahsis etmek.
  ➞ Katılım yönetimi/yer tahsisi yaparken sürüş/çalışma süresi kısıtlamalarını dikkate almak.
  ➞ İlgili mevzuat kısıtlamalarını hesaba katarak, evrak işlerini doğru ve zamanında halledip, yükleme/boşaltma sürelerini en aza indirerek bu zamanların sürücülerin genel çalışma zamanı içinde tamamlanmasını sağlamak.
  ➞ Normal yükleme/boşaltma saatlerinin dışında da sürücülerin teslimatları işleme alacak ve sürücülere yardımcı olacak yeterli kalifiye personel bulundurmak.
  ➞ İlgili tesis özellikleri ve taşımanın son durumu dahil olmak üzere net talimatlar vererek ve tüm faaliyetleri mümkün olabildiğince yakından denetleyecek sahadaki faaliyetlerin emniyetli ve güvenli olmasını temin etmek.

 • Faaliyetleri etkileyebilecek dış etmenleri hesaba katarak taraflar arasında fikir birliği sağlanarak esnek yükleme ve teslimat aralıkları belirlemek.
 • Yürürlükteki seyir ve dinlenme süresi kuralları, çalışma süresi ve takograf yönetmeliklerine uyarak yükleme ve boşaltma faaliyetleri sırasında dâhili hareketi en aza indirmek.


NAKLİYE İŞLETMECİLERİ İÇİN TAAHHÜTLER


 • Sözleşme yükümlülüklerine uygun bir şekilde, yükleme ve boşaltma işlerini kolaylaştırmak için amaca uygun gerekli sayıda kamyonu temin etmek.
 • Gerekli ve uygun eğitimler vererek sürücülerin sözleşmelerinin adil ve yasalara uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamak.
 • Bilgiye önceden sahip olunması durumunda sürücüye yükleme ve teslimat yerleri konusunda net ve kısa bilgi sağlamak.
 • Sürücüleri sürüş ve çalışma sürelerini etkileyebilecek taşımacılık faaliyeti/teslimat özellikleri ve katılım yöneticilerinin kalan seyir/çalışma süreleri ya da zorunlu molalar konusunda önceden yeterince bilgilendirmenin gerekliliği konusunda bilgilendirmek.


SÜRÜCÜLER İÇİN TAAHHÜTLER


 • Banyolar, dinlenme odaları ve kafeteryalar gibi nakliyeci tesislerini saygılı bir şekilde kullanmak.
 • Güvenlik talimatlarına ve diğer talimatlara uymak.
 • Kazalar, erken ya da geç varışlar, ürünlerle ilgili hususlar ve yükleme/boşaltma faaliyetleri konusunda gerçek zamanlı olarak haberleşmek.
 • Seyir süresini sınırlamak için rampaya yaklaşırken dur-kalk araç hareketlerinden kaçınmak.
 • Rampa çalışanlarını önceden kalan seyir/çalışma süresi veya zorunlu molalar konusunda önceden haberdar etmek.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA