TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sigorta Acentelerinin Güçlü Yönü “Mesleki Örgütlenme”


11.10.2014 / 11.10.2014 tarihinde Birlik Merkezinde, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Asıl ve Yedek Üyeleri, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyeleri, daha önce İcra Komitesinde görev almış Sigorta Acenteleri ile meslekle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla “Sigorta Acenteleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.​

Acentelik mesleğinin güçlü ve zayıf yönleri ile mesleğe ilişkin fırsat ve tehditler Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Ahmet GENÇ’in başkanlığında değerlendirildi.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Stratejik Eylem Planı hazırlanması çalışmalarında değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay’da, SWOT analizi yapılarak, mesleğe ilişkin hedef önerileri belirlenmiştir. Ayrıca, İcra Komitesinin öncelikli olarak çözüme kavuşturması gereken hususların çerçevesi çizilmiştir.

Yapılan SWOT analizi sonuçlarına göre:

 

GÜÇLÜ YÖNLER

1.            TOBB nezdinde örgütlenme ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK)

2.            7/24 hizmet ve ülke çapında yaygınlık

3.            Müşteri güveni

4.            Sigortacılığı iyi bilmek, profesyonellik

5.            Sigorta Acentelerinin Prim üretimindeki payı

 

ZAYIF YÖNLER

 

1.            Teknolojik gelişmelere ayak uyduramamak, kurumsallaşamamak

2.            Şirket-acente ilişkisinde tek taraflılık

3.            Mesleki birlikteliğin sağlanamaması

4.            Rakiplere nazaran işletme maliyetlerinin yüksek olması

5.            Diğer bazı dağıtım kanallarının hakim güçlerini kullanmaları

 

FIRSATLAR

 

1.            Potansiyel

2.            Zorunlu sigortaların artması

3.            Sigorta bilincinin artması

4.            BES için devlet desteği

5.            Mevcut acentelere BES aracılığı yetkisi verilmesi

 

TEHDİTLER

 

1.            Operasyonel yüklerin fazlalığı

2.            Alternatif satış kanalları / kanallar arası fiyat farklılıkları

3.            Sigorta şirketlerinin keyfi uygulamaları

4.            Portföy mülkiyeti hakkının kullanılamaması

5.            Merdivenaltı üretim

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA