Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLER
 
   Basın Müşavirliği'ne bağlı olan müdürlüğün görevleri şunlardır:
 
TOBB'nin yazılı görsel ve sözlü basın ile olan ilişkilerini, kamu oyu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yürütmek. Bu amaçla, söz konusu kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri sağlamak. Hazırladığı basın bültenleri ile basın kuruluşlarını enforme etmek,
 
TOBB'nin yurt içi ve yurt dışında organize ettiği toplantılara basın mensuplarını davet etmek ve onlara çalışma ortamını hazırlamak.
 
Basın müşaviri ile koordinasyon içinde çalışmak,
 
Yıllık Ekonomik Rapor, Faaliyet Raporu, komisyon raporları ile 3 aylık ekonomik raporların basımını gerçekleştirmek,
 
TOBB dışında hazırlatılan çeşitli raporların basımını gerçekleştirmek. TOBB adına basılan tüm araştırma programlarının ilgili kurum ve kuruluşlara . gönderimini sağlamak,
 
TOBB tarafından organize edilen toplantılarda fotoğraf çekimi yapmak ve arşivlemek,
 
İç hizmete yönelik olarak günlük basın özeti hazırlamak,
 
TOBB'nin abone olduğu ajansları takip ederek, günlük ekonomik ve siyasi gelişmelerden başkan ve yönetim kurulu üyelerini haberdar etmek,
 
TOBB'nin aylık yayın organı ekonomik forum dergisinin basımı ve dağıtımını koordine etmek,
 
TOBB'nin genel kurullarına sunulan multivizyonun senaryo ve yapım çalışmalarını yürütmek,
 
Değişik yerlerden gelen doküman isteklerini karşılamak,
 
Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
 
TOBB'nin tüm basım işlerini yürütmek ve basılan tüm dokümanların dağıtımlarını gerçekleştirmek,
 
Gerektiğinde basın yayınla ilgili raporlar hazırlamak,
 
TOBB'ye gelen tüm gazete ve dergileri tarayıp değerlendirilmesini yapmak, odalar ve TOBB ile ilgili haberlerin özetini çıkarmak ve ilgili tüm yerlere dağıtımını yapmak,
 
TOBB nezdinde yapılacak toplantıları gerektiğinde basın yoluyla kamuoyuna duyurmak,
 
Özel günlerle ilgili tüm TOBB mesajlarını basma bildirmek,
 
TOBB'ye gelen heyetlerle ilgili toplantıları organize etmek, toplantıyla ilgili dokümanların basına dağıtımını sağlamak,
 
Kütüphane dışındaki tüm abone işlemlerini eksiksiz yapmak ve kontrol etmek,
 
Edinilen tüm bilgileri yönetim kurulu başkanına ve genel sekretere bildirmek,
 
Toplantılara katılacak basın mensupları için gerekli tüm organizasyonları yapmak,
 
Ekonomik Forum dergisinin basımını ve abonelik işlemlerini yürütmek,
 
Dağıtım sözleşmelerini düzenli olarak yenilemek ve kontrol etmek,
 
Basında çıkacak ilanları hazırlamak, ajanslara vermek ve takip etmek,
 
 
İLETİŞİM
 
TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
 
0312-218.20.52-56-57-58
0312-218.20.64
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA