Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

SEMPOZYUM

KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

ANKARA
4-5 ARALIK 2017

 

 

Online kayıt için tıklayınız:  http://kik.tobb.org.tr/

 

 

Program


1.GÜN (4 Aralık 2017)                        Yer: TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu Ankara

09:30-10:00  Açılış Konuşmaları   

 • M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı
 • H. Abdullah KAYA, Maliye Bakanlığı Müsteşarı
 • Hamdi GÜLEÇ, KİK Başkanı

10:00-11:15  Birinci Oturum

Yaklaşık Maliyetin Gizliği
Oturum Başkanı: Köksal SARINCA, KİK

 • İlhan AYTEKİN, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • H. Mehmet KULOĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı

Soru-Cevap

11:15-11:30  Çay/Kahve Arası

11:30-13:00  İkinci Oturum

Tüzel Kişinin Ortağına Ait İş Deneyim Belgesini Kullanımında Ortağa İlişkin İlave Kriter Getirilmesi
Oturum Başkanı: Erdem BAFRA, KİK

 • Kamuran YAZICI, Karayolları genel Müdürlüğü
 • Ahmet ALTAY, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • H. Necati ERSOY, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
 • Doğangün ÇİFLİK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Soru-Cevap

13.00-14.00: Öğle Yemeği

14:00-15:45  Üçüncü Oturum

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ve Benzer İşe Uygun Tutarların Ayrıştırılması
Oturum Başkanı: Nilhan ÖZKAN, KİK

 • Abdulvahap AVŞİN, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Ali Rıza KIRAN, Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Doğangün ÇİFLİK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Haluk BÜYÜKBAŞ, Türkiye Müteahhitler Birliği

Soru-Cevap

15:45-16:00  Çay/Kahve Arası

16:00-17:45  Dördüncü Oturum

Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sınır Değer Tespiti
Oturum Başkanı: Serdar GÜNBAY, KİK

 • M. Şamil KAYALAK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Musa KORKUT, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi
 • İlhan AYTEKİN, Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Ercan ATA, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T. Mobilya Sektör Meclisi Başkanı

Soru-Cevap

2.GÜN (5 Aralık 2017)                    Yer: TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu Ankara

09:30-10:45  Beşinci Oturum

Fiyat Farkı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Eren TOPRAK, KİK

 • Leman KESKİN, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Mustafa MURAT, Sağlık Bakanlığı
 • Fatih KÖLMEK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Mustafa BİLDİK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • Emre GENCER, Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği

Soru-Cevap

10:45-11:00  Çay/Kahve arası

11:00-12:30  Altıncı Oturum

Mal ve Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Mehmet ATASEVER, KİK

 • Abdullah Yusuf UĞUZ, Sağlık Bakanlığı
 • Günay ATAYSINLAR, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Adem ÇAKIR, Milli Savunma Bakanlığı
 • Mehmet H. ŞANAL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T. İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı
 • Emin BANK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T. Yazılım Meclisi Üyesi                     
 • Refika ESER, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

12:30-13:30: Öğle Yemeği

13:45-14:45  Yedinci Oturum

Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları ve Genel Şartnamenin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: İbrahim BAYLAN, KİK

 • Rüstem ÇÖTEK, Sayıştay Başkanlığı
 • Ömer Faruk AKBULUT, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Gürkan ARI, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T. İklimlendirme Meclisi Üyesi

14.45-15.00: Çay/Kahve arası

15:00-16:00  Yedinci Oturum (Devamı)

Yapım İşlerinde Sözleşme Uygulamaları ve Genel Şartnamenin Değerlendirilmesi

 • Kazım BAYBURT, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Deha EMRAL, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

16:00-16:30  Kapanış Konuşmaları

 • Hamdi GÜLEÇ KİK Başkanı

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA