Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

MEVZUAT BÜLTENİ ARŞİVİ


» TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

» 1-ULUSAL PAMUK KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2- ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
3-ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
4-ULUSAL FINDIK KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

» 5615 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

» 5597 SAYILI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

» ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2007/1)

» 5502 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

» HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/9)

» MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (2006/10138)

» 5458 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

» 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

» Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

» Bilgi ve Belgeye Erisim Ücreti Genel Tebligi (Sira No: 1)

» 5449 Sayili Kalkinma Ajanslarinin Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkinda Kanun

» Lisansly Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeli?i

» Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

» "Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkynda Yönetmelik" ve " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

» 5290 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA