Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Coğrafi İşaretler

ULUSAL COĞRAFİ İŞARET STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANLARI (2015-2018)

 

TOBB'UN SORUMLU OLDUĞU EYLEM MADDELERİ

 

Hedef 4: Başvurunun hazırlanma sürecinden başlanarak, bilimsel kriterler içeren ve etkin işleyen bir denetim sisteminin oluşturulması

No Eylem Planı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
4 Coğrafi işaretlere ilişkin elektronik bir platform oluşturulacaktır Türk Patent ve Marka Kurumu, TOBB Kültür ve Turizm
Bakanlığı
MTA, GTHB
Kalkınma Ajansları
2016-2018 Coğrafi işaretli ürünlerin tescil ve üretici bilgileri ve bu ürünlerle ilgili akademik çalışmaların vb. yer aldığı
bir elektronik platform
oluşturulacaktır.
Elektronik platformun
oluşturulması

 

Hedef 5: Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla pazarlama stratejilerinin etkinliğinin artırılması.

No Eylem Planı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
3 Üreticilerin, coğrafi işaretli ürünleri ulusal ve uluslararası alanda pazarlama ve bu ürünlere pazar bulma becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecektir. TOBB Ekonomi Bakanlığı
GTHB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Türk Patent ve Marka Kurumu, Üniversiteler,
Kalkınma Ajansları
2015-2017 Coğrafi işaretli ürün üreticilerine,
gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda ürünlerini nasıl
pazarlayabilecekleri konusunda
eğitim verilecektir.
Üreticilerin pazarlama ve
pazar bulma becerilerinin
artırılmasına yönelik olarak
verilen eğitim sayısı

 

Ulusal Coğrafi İşaretler Strateji Belgesi ve Eylem Planlarına erişmek için tıklayınız.
Coğrafi İşaretler Başvuru Kılavuzuna erişmek için tıklayınız.
Tescil Belgesi alan Coğrafi İşaretli Ürünlere erişmek için tıklayınız.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA