Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tasarım Stratejisi Eylem Planı

TASARIM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2018-2020)

 

TOBB'UN SORUMLU OLDUĞU EYLEM MADDELERİ

 

HEDEF-4: Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilinirliği artırılacaktır.

No

Eylem Planı

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Süre

Yapılacak İşler

Performans Göstergeleri

4

Türk tasarımcıları ulusal ve
uluslararası düzeyde
tanıtılacaktır.

TOBB

Kültür ve Turizm
Bakanlığı,
Türk Patent ve Marka Kurumu, Tim, İlgili Meslek Kuruluşları

Sürekli

Türk tasarımına yön veren
tasarımcıların hayatı ve
başarı hikayeleri
yayımlanacaktır

Yayın Sayısı:
Yılda en az 1

 

HEDEF-5: Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecektir

No

Eylem Planı

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Süre

Yapılacak İşler

Performans Göstergeleri

1

Tasarıma ilişkin veri setleri belirlenecek ve tasarım envanteri veri tabanı oluşturulacaktır.

TOBB

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Tüik, Türk Patent ve Marka Kurumu
İlgili Meslek
Kuruluşları

2019
Sonu

Tasarım envanterinde
kullanılmak üzere veri
setleri oluşturulacaktır. 
Veri setleri üzerinden elde edilecek verilerin
kaydedileceği ve güncel
olarak takip edileceği bir
veri taban oluşturulacaktır

Veri Seti,
Tasarım
Envanteri
Veri Tabanı

 

Tasarım Stratejisi Eylem Planına erişmek için tıklayınız. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA