Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görüşe Açılan TSE Standartları

Standart Adı

Son Görüş Bildirme Tarihi

tst 4530 Suda atomik absorpsiyon spektrometri ile potasyum tayini için deney yöntemi 25.02.2021
tst 2025 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları 01.03.2021
tst EN ISO 4064-5 Soğuk içme suyu ve sıcak su için su sayaçları — Bölüm 5: Kurulum gereklilikleri 01.03.2021
TS EN 1789 Tıbbi araçlar ve donanımları - Kara yolu ambulansları 01.03.2021
tkt 2020140433 Doğalgaz Tesisatlarında kullanım için - Elektrik Ark izalatörü 02.03.2021
tst 12849 Yetkili servisler - Alarm cihazları için kurallar 13.03.2021
TS 4078/tst T1 Arpa 19.03.2021
TS 3200/tst T1 Yulaf 19.03.2021
TS 13138/tst T1 Tritikale 19.03.2021
TS 2974/tst T1 Buğday 19.03.2021
TS 3267/tst T1 Çavdar 19.03.2021
TS 11999/tst T3 Gevrek çerez 23.03.2021
TS 11998/tst T3 Şekillendirilmiş cipsler-Mısır cipsi 23.03.2021
TS 12396/tst T2 Kuşburnu nektarı 23.03.2021
TS 12536/tst T2 Kızılcık nektarı 23.03.2021
TS 5000/tst T3 Ekmek 23.03.2021
2019128650 Gresler - Özellikler ve deney yöntemleri 26.03.2021
TS 3561 Bilyalı yatak greslerinin düşük sıcaklıkta burulma momenti tayini 29.03.2021
tst 13654 İşyerleri - Atık Akümülatörlerin Toplanması, Taşınması ve Ara Depolanması İçin Kurallar 23.04.2021

 

 

Basımı üzerinden 5 yıl geçmiş standartların gözden geçirilmesi

Sektörel bazda sınıflandırılmış Türk Standartları listesi:

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

Sistematik gözden geçirme oy formu https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/icerikyonetimi/4632/01122020135807-2.doc

Oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine 5 Mart 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yürürlükten Kaldırılan TSE Standartları

 

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 15382 Nükleer enerji - Radyokorunum - Harici maruziyet zayıf özellikli beta radyasyon, radyasyon delici için nükleer tesislerde radyasyon korunma izlenmesi için Prosedür

 

Grup Adı : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu

1. TS ISO/IEC 15946-3 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 3 : Anahtar hazırlama
2. TS ISO/IEC 15946-2 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 2 : Sayısal imzalar

 

Grup Adı : TK15: Petrokimya Teknik Komitesi

1. TSE K 205 Kabarcıklı plakalar – Polistirenden – Yeşil çatı uygulamalarında kullanılan

 

20 Şubat 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TSE K 169 Plastik boru sistemleri - Bina içindeki soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan - Mineral katkılı polipropilen (pp) malzemeden mamul - Ses geçirmeyen boruların, ekleme parçalarının ve sistemin özellikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

 

Grup Adı : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 3529-3 Vakum teknolojisi- Terimler ve tarifler- Bölüm 3: Vakum manometreleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 12006-2 Bina inşaatı - İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bölüm 2: Sınıflandırmanın çerçevesi

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO/IEC 14763-1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim
2. TS ISO/IEC 14763-1/Amd 1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim - Tadil 1: Yönetim sınıfları

 

Grup Adı : Ulusal Teknik Onay Esas Belirleme Komisyonu

1. TSE-RD 011-Rev01.TSE STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN ASMOLEN EPS BLOKLAR İLE İLGİLİ ULUSAL TEKNİK ONAY REHBER DOKÜMANI

 

Grup Adı : TK-10: Kimya Teknik Komitesi

1. TSE K 296 Plastik temizlik kovaları – Çift bölmeli, presli

 

Grup Adı : Petrol İhtisas Grubu

1. TS 2834 EN 23015 Petrol ürünleri-Bulutlanma noktası tayini

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

3. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

 

Grup Adı : İnşaat İhtisas Grubu

1. TSE K 12 Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları

 

Grup Adı : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi

2. TS ISO 7004 Fotografçılık-Endüstriyel radyografik filim-X ve gama ıışınları ile pozlandığında ıso hızı ve ıso ortalama gradyanlarının tayini

 

Grup Adı : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi

3. TS ISO 9512 Sigaralar-Havalandırma tayini-Tarifler ve ölçüm prensipleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN ISO 12460-3 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi- Bölüm 3: Gaz analizi yöntemi

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS 745 EN ISO 2398 Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basınçlı hava hortumları-Özellikler

 

Grup Adı : MTC073: Kaynakçıklık [CEN/TC 121 (ISO/TC 44;SC3)]

1. EN ISO 25239-3:2011

 


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA