Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görüşe Açılan TSE Standartları

Standart Adı

Son Görüş Bildirme Tarihi

TS 1598/tst T2 Şeftali konservesi 13.11.2021
TS 7474 tst T1 Gofret 14.11.2021
tst 3148/T1 Küresel vanalar – Dökme demirden - Genel amaçlı sıvı ve gazlar için (yanıcı gazlar ve içme suyu için olanlar hariç) 16.11.2021
TS 3986/tst T1 Mandalina suyu 19.11.2021
TS 12917/tst T1 Böğürtlen suyu 19.11.2021
TS EN 50628 Yer altı madenlerinde elektrik tesisatı kurulumu 23.11.2021
tkt 2021148575 Peynir Helvası 24.11.2021
TS 13655/tst T1 Kâgir birimler - Özellikler - Köpükbeton kâgir birimler 02.12.2021
TS 1535/tst T3 Portakal suyu 05.12.2021
TS 1595/tst T1 Domates suyu 05.12.2021
TS 2108 Ahşap süpürgelikler (kayın ve meşe) 25.12.2021
tst 2812 Bitkisel margarin 08.01.2022
tst 5083 Hayvansal margarin 08.01.2022

 

 

Basımı üzerinden 5 yıl geçmiş standartların gözden geçirilmesi

Sektörel bazda sınıflandırılmış Türk Standartları listesi:

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

Sistematik gözden geçirme oy formu https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/icerikyonetimi/4632/01122020135807-2.doc

Oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine 5 Mart 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yürürlükten Kaldırılan TSE Standartları

 

Grup Adı : Elektrik İhtisas Grubu

1. TS 4564 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tanımları- Bilimsel ve endüstriyel ölçü aletleri

 

Grup Adı : Tekstil İhtisas Grubu

1. TSE K 132 Tekstil - Antibakteriyel temizlik bezi - Özellikler

 

Grup Adı : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu

1. TS 11397 Teknik resim-Ölçülendirme-Uygulama kuralları

 

Grup Adı : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi

2. TS 11277 Baskılar ve baskı mürekkepleri-Işık haslığı tayini

 

Grup Adı : Elektrik İhtisas Grubu

1. TS 3494 Kapalı atış poligonları - Tabancalar için - Kurallar

 

Grup Adı : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu

1. TTS 7503 Süt yağı-Sterollerin gaz-Sıvı kromatografisi ile bitkisel yağ aranması (referans metod)

 

25 Ekim 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

20 Ekim 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Metalurji İhtisas Grubu

1. TS 3869 Çelik- Sertleştirilmiş ince yüzey tabakaların toplam veya etkin kalınlığının tayini
2. TS 3089 Alevle veya endüksiyonla sertleştirilmiş çeliklerde sertleşme derinliği tayini

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN 60851-1/A2 Sargı telleri- Deney metotları bölüm 1: Genel

 

Grup Adı : Kimya İhtisas Grubu

1. TSE K 91 Kireç önleyici ve beyazlatıcı toz

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

 

2 Temmuz 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Ziraat İhtisas Grubu

1. TS 3735 ISO 2971 Sigaralar ve filtre çubukları- Anma çapının tayini- Lazer ışın demetli ölçme cihazının kullanıldığı metot
2. TSE ISO/TS 3632-2 Safran (crocus sativus linnaeus)- Bölüm 2: Deney yöntemleri)

 

Grup Adı : Ziraat İhtisas Grubu

1. TS 557-3 ISO 500-3 Tarım traktörleri - Kuyruk milleri - Tip 1, tip 2 ve tip 3 - Bölüm 3: Ana kuyruk mili ve kama boyutları, kuyruk mili yeri

 

Grup Adı : Metalurji İhtisas Grubu

1. TS 2276 ISO 3116 Magnezyum ve magnezyum alaşımları - biçimlendirilebilir magnezyum alaşımları

 

Grup Adı : Ziraat İhtisas Grubu

1. TS 2210 Çekirdek kakao-Keserek muayene
2. TS 2211 Çekirdek kakao-Rutubet miktarı tayini (etüvde kurutma yöntemi)

 

Grup Adı : Makine Sektörü Müdürlüğü

1. TSE K 475 Türbinler ve gazlaştırma sistemleri – Biokütle enerji tesislerinde kullanılan

 

Grup Adı : Makine Sektörü Müdürlüğü

1. TSE K 472 Türbinler - Jeotermal Enerji Santrallerinde Kullanılan

 

Grup Adı : TK34: Tekstil Teknik Komitesi

1. TSE K 201 Tekstil – Zemin temizliğinde kullanılan moplar - Özellikler

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN ISO 844 Sert gözenekli plastikler - Sıkıştırma özelliklerinin tayini

 

7 Mayıs 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu

1. TS 9130 Doğal mineralli su

 

Grup Adı : TK27: Yangın Teknik Komitesi

2. TS EN 60695-1-30 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-30: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesinin değerlendirilmesi için kılavuz - Ön eleme deneyi işlemi - Genel Kılavuz (IEC 60695-1-30:2008)

 

22 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

15 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

13 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

12 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

9 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

6 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

5 Nisan 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 8140 Pnömatik akışkan gücü - Silindirler - 1000 kpa serisi-Piston kolu ucu çatalı - Bağlantı boyutları

 

Grup Adı : Otomotiv ve İnşaat Makinaları Özel Daimi Komitesi

1. TS 428 ISO 337 Karayolu taşıtları - 50’lik yarı römork beşinci tekerlek bağlantı pimi -Temel boyutlar ve bağlantı / birbiriyle değiştirilebilirlik boyutları
2. TS ISO 4872 Akustik-Dışarda kullanılması amaçlanan inşaat makina ve teçhizatından yayılan, hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi-Gürültü sınırları ile uyumluluğunun tayin metodu

 

Grup Adı : Teknik Kurul

3. TS ISO 6512 Modüler koordinasyon konutlar için kat yükseklikleri ve hacim yükseklikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 1006 Yapı inşaası-Modüler yapılar-Temel yapı

 

18 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

17 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

15 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

12 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Tıbbi Cihazlar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 13338 Gaz veya gaz karışımının doku yakıcılığının tayini

 

Grup Adı : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 19136 Coğrafi bilgi - Coğrafi işaretleme dili (gml)

 

4 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 15501-1 Karayolu taşıtları - Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt sistemleri - Bölüm 1: Güvenlik özellikleri
2. TS ISO 4037-3 Doz ölçerlerve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 3: Alan ve kişisel doz ölçerlerin kalibrasyonu ve tepkilerinin enerji ve geliş açısının fonksiyonu olarak ölçülmesi
3. TS ISO/IEC 14496-22/Amd 1 Bilgi teknolojisi - Ses görüntü nesnelerinin kodlanması - Bölüm 22: Açık Yazı Tipi Formatı

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS ISO 14663-2 Plastikler- Etilen/vinil alkol (evoh) kopolimeri kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri- Bölüm 2: Deney parçalarının hazırlanması ve özelliklerinin tayini
2. TS ISO 14663-1 Plastikler- Etilen/vinil alkol (evoh) kopolimeri kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri- Bölüm 1: Özelliklerin işaretlerle gösterilmesi sistemi ve esasları

 

1 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 15382 Nükleer enerji - Radyokorunum - Harici maruziyet zayıf özellikli beta radyasyon, radyasyon delici için nükleer tesislerde radyasyon korunma izlenmesi için Prosedür

 

Grup Adı : Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu

1. TS ISO/IEC 15946-3 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 3 : Anahtar hazırlama
2. TS ISO/IEC 15946-2 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Eliptik eğrileri temel alan şifreleme teknikleri - Bölüm 2 : Sayısal imzalar

 

Grup Adı : TK15: Petrokimya Teknik Komitesi

1. TSE K 205 Kabarcıklı plakalar – Polistirenden – Yeşil çatı uygulamalarında kullanılan

 

20 Şubat 2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılan TSE standartları için tıklayınız

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TSE K 169 Plastik boru sistemleri - Bina içindeki soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan - Mineral katkılı polipropilen (pp) malzemeden mamul - Ses geçirmeyen boruların, ekleme parçalarının ve sistemin özellikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

 

Grup Adı : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 3529-3 Vakum teknolojisi- Terimler ve tarifler- Bölüm 3: Vakum manometreleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 12006-2 Bina inşaatı - İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bölüm 2: Sınıflandırmanın çerçevesi

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO/IEC 14763-1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim
2. TS ISO/IEC 14763-1/Amd 1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim - Tadil 1: Yönetim sınıfları

 

Grup Adı : Ulusal Teknik Onay Esas Belirleme Komisyonu

1. TSE-RD 011-Rev01.TSE STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN ASMOLEN EPS BLOKLAR İLE İLGİLİ ULUSAL TEKNİK ONAY REHBER DOKÜMANI

 

Grup Adı : TK-10: Kimya Teknik Komitesi

1. TSE K 296 Plastik temizlik kovaları – Çift bölmeli, presli

 

Grup Adı : Petrol İhtisas Grubu

1. TS 2834 EN 23015 Petrol ürünleri-Bulutlanma noktası tayini

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

3. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

 

Grup Adı : İnşaat İhtisas Grubu

1. TSE K 12 Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları

 

Grup Adı : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi

2. TS ISO 7004 Fotografçılık-Endüstriyel radyografik filim-X ve gama ıışınları ile pozlandığında ıso hızı ve ıso ortalama gradyanlarının tayini

 

Grup Adı : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi

3. TS ISO 9512 Sigaralar-Havalandırma tayini-Tarifler ve ölçüm prensipleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN ISO 12460-3 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi- Bölüm 3: Gaz analizi yöntemi

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS 745 EN ISO 2398 Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basınçlı hava hortumları-Özellikler

 

Grup Adı : MTC073: Kaynakçıklık [CEN/TC 121 (ISO/TC 44;SC3)]

1. EN ISO 25239-3:2011

 


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA