Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakkımızda

Türkiye Sektör Meclisleri, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren rkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur ve faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütmektedir.

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün Görevleri

 Müdürlüğün başlıca görevleri, 12 Şubat 2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Sektör Meclisleri'nin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

a) Türkiye sektör meclisleri toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak,
b) Toplantı gündemini Türkiye sektör meclisi başkanı, üyeleri ve ilgili akademisyenler ve/veya uzman raportörler ile irtibat kurarak belirlemek,
c) Yapılacak olan Türkiye sektör meclisi toplantıları için akademik ve/veya uzman danışmanlarla birlikte ön hazırlık yapmak,
d) Sektörlerle ilgili panel, seminer, kongre, sempozyum, bilimsel yayın gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,
e) Türkiye sektör meclisi üyeleriyle Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
f) Türkiye sektör meclisi toplantısının gündemine göre ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini Birlik Başkanının onayı ile toplantıya davet etmek,
g) Toplantı duyurularını yapmak, raporlarını hazırlamak ve Türkiye sektör meclisi üyelerine göndermek,
h) Türkiye sektör meclisi üyeliğiyle ilgili talepleri değerlendirmek ve onaya sunmak; sektör meclisine üye olmasının yararlı olacağı düşünülen firmalara davet yazısı çıkarmak ve onaya sunmak,
i) Sektör ile ilgili olarak hazırlanan her türlü raporu ve görüşü gerekli görülen durumlarda Birlik Başkanının onayı ile ilgili mercilere iletmek,
j) Türkiye sektör meclislerinin çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgileri internet sitesinde kullanıma açmak,
k) Türkiye sektör meclisleri üyelerinin üyelik kayıt ve bilgilerini tutmak.
  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA