Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakkımızda

MÜDÜRLÜK: Yazılım Müdürlüğü; 365 adet Oda/Borsanın bilgisayar programı ihtiyaçlarını ücretsiz olarak sağlamak, daha önce geliştirilmiş olan yazılımlara destek sağlamak ve Birlik bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek amacıyla 01 Eylül 2006 tarihinde Bilgi Hizmetleri Dairesi altında açılmıştır. Personel yapısı halihazırda 1 Müdür, 5 Mühendis, 2 Yazılım Uzmanı, 1 Yazılım Uzman Yardımcısı ve 3 Bilgisayar Programcısından oluşmaktadır.

 

 

GÖREVLER/HİZMETLER:

 

»Birlik bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılım projelerinin gereklilik çalışmaları ile çözümlenmesini yapmak.

 

»Çözümleme sonucuna bağlı olarak yazılım ve gerekli durumlarda veritabanı tasarımlarını yapmak.

 

»Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından geliştirilen bilişim projelerinin yazılım ayağına destek sağlamak.

 

»Birliğin görev ve faaliyetlerine ait yazılım projelerinin oluştulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlamak, Birliğin tüm internet-intranet uygulamalarının yanısıra, ihtiyaç duyulan istemci-sunucu (client server) mimarisindeki yazılımları geliştirmek, testlerini yapmak, işletilmelerini sağlamak ve bakımlarını yapmak.

 

»Veritabanı kullanılmasını gerektiren yazılım projelerinde veritabanı yapılarını verimli bir şekilde oluşturmak, bakımlarını ve performans ayarlarını yapmak.

 

»Borsalar arası bilgi ağı, odalar arası bilgi ağı gibi ulusal ve uluslar arası bilgi ağı projelerini hazırlamak ve işletmek.

 

»Oda ve borsalara yönelik yapılacak yeni otomasyon çalışmalarını projelendirmek ve gerekli durumlarda yazılım geliştirmek.

 

»Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin odalar ve borsalar bünyesinde erişebilir kılınmasını sağlamak, buna yönelik olarak yazılım tasarlamak ve bunları kullanmak veya kullanılmasını sağlamak.

 

»Müdürlüğün görev faaliyetleri çerçevesinde projelerin entegrasyon çalışmasını yapmak, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, dış kaynak kullanılarak yürütülen yazılım projelerinin yönetimini sağlamak.

 

»Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA