Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ankara AB Bilgi Merkezi

logok.jpgabbilgimerkezleri.jpgdelegation-logo.jpg

 

 

 


 

AVRUPA KADIN FORUMU TRABZON’DA

 

Türkiye’nin 18 farklı ilinden 110 kişilik kadın, akademisyen ve gazeteci grubu 12-14 Kasım 2014 tarihinde Trabzon’da gerçekleşen Avrupa Kadın Forumu’na katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Sn. Andreea Schmidt tarafından temsil edildi.

 

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği -Türkiye arasındaki işbirliğinde son derece önemli bir yere sahiptir. AB gerçek anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak toplumsal cinsiyet alanında yürütülecek aktif politikalar ve her sektörde anaakımlaştırma yoluyla sağlanabileceğine inanmaktadır, AB’ye Üye Devletler de tüm çalışmalarında hak temelli bir yaklaşım izlemektedir. Etkinliğin katılımcıları bu alandaki AB politikalarını, istismara karşı sıfır tolerans kavramını, kadınların Türkiye’de karar verme, istihdam ve eğitimdeki konumunu tartışmışlardır.

 

Moderatörlüğünü Kaan Yakuphan'ın üstlendiği forumda sanatçılar, farklı meslek ve sosyo-ekonomik gruplardan katılımcılar "Eşitlik, Haklar ve Özgürlük" temasını ele alıp; elektronik oylama yoluyla yapılan anketin sonuçlarını tartıştılar. Kadınların eşitlik ve özgürlüğe katkısı, toplumsal cinsiyet rolleri ve istihdam ve politika alanlarında kadın kotalarının gerekli olup olmadığı konularında görüş alışverişi yapıldı.

 

Fotoğraflar :1 / 2

 

 

 

 

 

 

 


 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “AB SERTİFİKA PROGRAMI” BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

 

TOBB Ankara AB Bilgi Merkezi, Avrupa Dokümantasyon Merkezi, ATAUM Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik, 3 günlük bir AB Sertifika Programı düzenlenecektir. Programa ait detaylar ekte mevcut olup, katılım Ankara’daki üniversite öğrencilerine açık ve ücretsizdir.

 

Başvuru için EKTEKİ formun doldurulup gulsah.ozdemir@ankara.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Program

Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVRUPA GENÇLİK FORUMU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

 

Avrupa Gençlik Forumu, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi kapsamında, Ekim ve Kasım aylarında İstanbul ve Kayseri’de gerçekleştirilecektir. AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu 20 ilde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılacak olan bu etkinliğe ait masraflar ilgili Projeden karşılanacaktır.  Başvuruların ekteki form doldurularak, sinem.kaya@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

.Başvuru formu için tıklayınız

 

Fotoğraflar : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ KONUSUNDA KOMİSYON ÜYESİ MALMSTRÖM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

 
Detaylı  Bilgi

 


 

BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE'DE ROMAN ENTEGRAYONUNA ÖDÜL


Detaylı  Bilgi

 


 

IPA II: Genişleme ülkelerinin reform çabalarına 11 milyar Avro'yu aşan destek

 

 

 

Avrupa Komisyonu, AB'nin önümüzdeki yedi yıllık dönem boyunca Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’deki reform çabalarına vereceği desteğin ayrıntılarını açıkladı. AB tarafından geçtiğimiz yıl kararlaştırılan 11 milyar Avro'luk fon desteği, yeni Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA II yoluyla kullandırılacaktır. Bugün yapılan açıklama, fon kaynağının bölüştürülmesine politik önceliklerine ilişkin ayrıntıları ortaya koymaktadır. Yardımdan en çok yararlanacak kilit alanların tespitinde, ilgili ülke makamları da yer almıştır. Bu süreçte Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi devletlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve finans kurumlarına da danışılmıştır.


Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Štefan Füle, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yenilenen bu fonlar, genişleme bölgesi açısından çok iyi bir haber. Bu yardımlar, Avrupa perspektifine sahip olan bölge ülkelerinin, yurttaşlarını doğrudan etkileyecek olan reformları uygulamaya koymalarına, AB yolunda ilerlemelerine ve komşuları ile birlikte köprüler kurmalarına yardımcı olacaktır."


Mali yardım, sadece AB’ye katılmak isteyen ülkelerin stratejik önceliklerine değil, aynı zamanda bölgesel ve alansal işbirliği ve yatırımların kuvvetlendirilmesine de odaklanacaktır. Kilit alanlar arasında yönetişim ve kamu idaresi reformları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar ile ekonomik büyüme ve rekabet gücüne yönelik destekler de yer alacaktır.


Bu alanlardaki mali yardım, belirli sonuçları hedefleyen ulusal sektörel reformları desteklemek üzere şekillendirilecektir. Bir önceki IPA sürecinin sürekliliğini sağlayacak olan yeni IPA II aracı, yararlanıcıların fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla, daha sonuç odaklı, esnek ve belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik sadeleştirilmiş kurallar çerçevesinde uygulanacaktır.


Doğru bir şekilde belirlenmiş gösterge ve hedefler bütünü, programların izleme ve değerlendirilmesinin eksiksiz yapılabilmesine imkân verecektir. Performans ödülleri 2017 ve 2020 yıllarında değerlendirilecektir.
Cari fiyatlar üzerinden 2014-2020 IPA II Tahsisatı (milyon)

 


Ülke

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

Toplam

Arnavutluk

83.7

86.9

89.7

92.9

296.3

649.5

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

85.7

88.9

91.6

94.9

303.1

664.2

Kosova

83.8

85.9

88.7

91.9

295.2

645.5

Karadağ

39.6

35.6

37.4

39.5

118.4

270.5

Sırbistan

195.1

201.4

207.9

215.4

688.2

1,508.0

Türkiye

620.4

626.4

630.7

636.4

1,940.0

4,453.9

Çoklu ülke*

348.0

365.0

390.0

410.4

1,445.3

2,958.7

 

*Bu tahsisat birden fazla ülkeye yönelik aktivitelerin yanı sıra bilgilendirme ve iletişim, denetim, izleme ve değerlendirme, Yüksek Temsilcilik giderleri için tahsis edilen fonları ve Bosna ve Hersek'e tahsis edilmemiş fonları kapsar.


Bosna ve Hersek'e ilişkin rakamlar bu yılın sonunda yayımlanacaktır. Yaşanan gecikme, ülke genelinde gerekli koordinasyon yapısının eksikliğinden kaynaklanmıştır.
Daha fazla bilgi için


Gösterge Niteliğindeki Strateji Dokümanları 2014 – 2020.

 

http://www.avrupa.info.tr/tr/bilgi-kaynaklari/haber-arsivi/news-single-view/article/ipa-ii-genisleme-uelkelerinin-reform-cabalarina-11-milyar-avroyu-asan-destek.html

 

 

 

 

 

 


 

AVRUPA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI HİBE PROGRAMI AÇILDI PROJE FİKİRLERİNİN TESLİMİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: 15.12.2014 (REF: EUROPEAID/136297/DD/ACT/TR).

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 


 

“Müziğin Diliyle Kültürel Değişimler” Temalı Klasik Müzik Konseri Ankara AB Bilgi Merkezi Tarafından ODTÜ’de Gerçekleştirildi

 

Ankara AB Bilgi Merkezi’nin yıllık etkinlikleri kapsamında organize edilen “Müziğin Diliyle Kültürel Değişimler” temalı klasik müzik konseri, 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü, ODTÜ Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Alla Turca Kollektif’in sahneye koyduğu konser, dört yılda bir, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen Dünya Ortadoğu Kongresi kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olup Kongre katılımcıları ve Ankaralı sanatseverleri buluşturdu..

 

Fotoğraflar : 1 / 2 / 3 / 4

 

 

 

 

 


 

“Ankara AB Bilgi Merkezi, Alla Turca Kollektif tarafından sahnelenecek “Müziğin Kültürel Birliği” adlı konsere ev sahipliği yapacak. Konser, Dünya Ortadoğu Kongresi (WOCMES) katılımcılarına yönelik olup, 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 19:30’da ODTÜ KKM’de gerçekleştirilecektir.”

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 


 

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI MANSERVISI’NİN ZİYARETİ

 

Nisan 2014 itibariyle yeni görevine başlayan Büyükelçi Sn. Stefano MANSERVISI, 3 Haziran 2014 Salı günü Ankara AB Bilgi Merkezi’ni ziyaret etti. AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın birer parçası olan TOBB Ankara AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

Fotoğraflar : 1 / 2 / 3

 

 

 

 

 

 


 

AVRUPA GENÇLİK FORUMU MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen 100 üniversite öğrencisi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Stefano Manservisi, basın ve akademik camia temsilcileri ile birlikte 12-15  Mayıs tarihlerinde Mardin'de düzenlenen 5. Avrupa Gençlik Forumuna katıldı. Öğrenciler Temel Haklar, AB'de Yerel ve Ulusal Kimlik ile Kişisel Kimlik gibi konularda uzmanlardan eğitim alarak atölye çalışmalarına katıldılar. Moderatörlüğünü Kaan Yakuphan'ın yaptığı forumda sanatçılar, dini ve etnik grup temsilcileri ve öğrenciler, "Haklarım ve Kimliğim" konulu tartışmalara katılıp; elektronik oylama sistemi ile gerçekleştirilen ankete katıldılar. Bu Forum, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteğiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen beşinci gençlik forumudur.

 

Fotoğraflar : 1 / 2

 

 

 

 

 


 

“AVRUPA’YA MESAJINI GÖNDER” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURULARI 2 HAZİRAN 2014 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

Ankara AB Bilgi Merkezi, Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve Sanatsal Etkinlikler Topluluğu İşbirliğinde düzenlenen Fotoğraf Yarışması, Ankara’da yaşayan üniversite gençliğinin Avrupa, Avrupalılık ve Avrupa Birliği gibi temalarda düşünmelerini; Avrupa’ya iletmek istedikleri mesajları yaratıcı ve estetik bir şekilde fotoğraf aracılığıyla kurgulamaları ve fotoğrafın bir iletişim aracı olarak kullanılabilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Yarışma Ankara’daki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olup, 2 Haziran 2014 Saat 17:00’e kadar başvuru alacaktır.

 

Başvuru formu Bilkent Üniversitesi internet sayfasında (www.bilkent.edu.tr ) mevcuttur. Fotoğraflar ve şartnamenin kabulüne dair dokümanavrupayamesaj@gmail.com adresine e-posta olarak gönderilecektir.

 

Yarışmaya ait detaylar için Şartname

 

 

 

 

 

 

 


 

SANAYİCİLER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKA VE TASARIM UYGULAMALARI KONFERANSI

 

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Topluluk Marka Ofisi (OHIM) işbirliğinde düzenlenecek olan “Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları” konulu konferans 7 Nisan 2014’de İstanbul’da, 9 Nisan 2014’de İzmir’de, 11 Nisan 2014’de Gaziantep’te ve 14 Nisan 2014’de Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu konferansta Avrupa Birliği içerisinde Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı uygulamaları, ülkemiz marka ve tasarım tescil sistemine ilişkin bilgiler, sınaî mülkiyet hakkı olarak marka ve tasarımların korunması ve ihlallerin önlenmesi konularının yanı sıra markalaşma stratejileri ve sınaî mülkiyet hakları yönetimi konuları ele alınacak ve Türkiye ile Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları temsilcileri ve  özel sektör temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirilecektir.

 

Konferanslara ilişkin taslak programları aşağıda bulabilirsiniz. Konferanslara katılım ücretsiz olup, etkinliklerin kapasitesi sınırlıdır. Katılım sağlamak istemeniz durumunda 2 Nisan 2014 Salı gününe kadar 0312 466 56 56 numaralı telefona katılımlarınızı bildirmeniz rica olunur.

 

Program
Davetiyeler

 

 


 

SAMSUN AB GENÇLİK FORUMU İÇİN BASIN DUYURUSU

 

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

GENİŞLEYEN BİR AB SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR? – KOMPOZİSYON YARIŞMASI

 

“Geleceğe, geçmişin bize kazandırdığı bilgelikle bakmamız gerekir.”
Jose Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu Başkanı

 

2014 yılına, Avrupa bütünleşmesinde günümüze kadar elde edilen başarıları yansıtacak olaylar olan iki önemli yıldönümü damgasını vurmaktadır: Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bu yana 100 yıl ve 10 yeni ülkenin katılmasıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) genişleme sürecindeki en büyük dalganın tamamlanmasından bu yana da 10 yıl geçti. Bugün, AB perspektifinin açık olduğu ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, izlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’dir.

 

Avrupa Komisyonu, sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyor:

 

  • Bugün Avrupa Birliği'nin 28 Üye Devleti geleceğini daha iyi inşa etmek üzere geçmişinden neler öğrenebilir?
  • Genişleyen bir AB size ne ifade ediyor?

 

Yaratıcı olun ve harika ödüller kazanın! Birinci ve/veya ikinci soru hakkındaki düşüncelerinizi bir kompozisyon yazarak (maksimum 700 kelime) ya da en fazla üç blog yazısı/makalesi hazırlayarak (toplamda maksimum 700 kelime) bizimle paylaşın.

 

Kompozisyon yarışması ve yarışmaya katılım hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://ec.europa.eu/enlargement

 

Basın Duyurusu
Yarışma koşulları

 


 

AB Gençlik Forumu için Başvurular Başlamıştır

 

Forum, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, AB Bilgi Ağı kapsamında, AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu 21 ilden (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul/Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul/Marmara Üniversitesi, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

 

Yerel etapta; illerde yapılan başvurular arasından seçilen üniversite öğrencileri ile bölgesel gençlik forumları gerçekleştirilmektedir. Bölgesel etapların bu yıl Antalya, Samsun, Erzurum, Mardin ve Kayseri illerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bölgesel etaplarda öğrenciler farklı bölgelerde bulunan illerde bir araya gelerek “Benim Haklarım, Benim Kimliğim” ana teması üzerinden Temel Haklar, AB’de Yerel ve Ulusal Kimlik, Kişisel Kimlik konuları üzerine bilgilendirme konferansları ve workshopların yanı sıra öğrencilerin birbirleri ile etkileşimde bulunabilmeleri için beden perküsyonu eğitimi, gençlik konseri ve sosyal program gibi kültürel aktiviteler de gerçekleştirilecektir.

 

Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı yazar, yönetmen, sanatçı, akademisyen, farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup temsilcilerden oluşan katılımcılarla “Benim Haklarım, Benim Kimliğim” üzerine moderatör eşliğinde öğrencilerin de interaktif katılımları ve elektronik oylama sisteminin kullanıldığı bir forum planlanmaktadır.

 

BAŞVURULAR, LİNKTEKİ FORM DOLDURULARAK ankara.abbm@tobb.org.tr ADRESİNE E POSTA İLE YAPILACAKTIR.

 

ANKARA’DAKİ ÜNİVERSİTELERİN KATILACAĞI ETAP 14-16 MAYIS 2014 TARİHLERİNDE MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.


 

 


 

AB’de Tescillenen Türk Mutfağının İlk Ürünü: Antep Baklavası

 

Kalitesi korunmuş lezzetler: Komisyon Yunanistan, Birleşik Krallık ve ilk kez Türkiye’den yapılan toplam üç yeni başvuruyu onayladı


Avrupa Komisyonu, kalitesi korunmuş üç yeni ürününün, korunmuş menşe adı (PDO) ve korunmuş coğrafi işaret (PGI) listelerine eklenmesine onay verdi.


Türkiye 'nin "Antep Baklavası" / "Gaziantep Baklavası" olarak adlandırılan ve güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep ilinde, yufkalar arasına irmikli krema ve Antep fıstığı serpiştirilerek hazırlanan bir tatlıdır. "Antep Baklavası" / "Gaziantep Baklavası AB’de kayıt altına alınan ilk Türk ve Hindistan’ın Darjeeling Çayı örneğinde olduğu gibi, korunma statüsü verilen 16ncı AB-dışı kaynaklı gıda adı olup hali hazırda koruma altındaki 1200’den fazla ürünün yer aldığı listeye eklenecektir.


Bu ürünlerden Yunanistan ile ilgili olanı "Tomataki Santorinis" ("Τοματάκι Σαντορίνης", PDO) adlı, özellikle Cyclades adalar grubu ile Güney Ege Bölgesinde hüküm süren mikro-iklimde ve volkanik toprakta yetişen küçük bir domatesi türüdür. 


Birleşik Krallık ile ilgili ürün ise "Yorkshire Wensleydale" (PGI) olarak adlandırılan ve tarihi 11inci ve 12nci yüzyıllarda bölgeye yerleşen manastır rahiplerine kadar uzanan, Wensleydale (North Yorkshire) bölgesinde taze çiğ veya pastörize inek sütünden elde edilen preslenmiş, krem-beyaz renkli bir peynirdir.


Daha fazla bilgi için: kalitesi korunmuş ürünler ve korunmuş ürünler ile ilgili DOOR veri tabanına bakınız.
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm
http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/abde-tescillenen-tuerk-mutfaginin-ilk-ueruenue-antep-baklavasi.html

 

 

 


 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

 

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2014-2015 akademik yılında yaklaşık 170 kişiye burs sağlanacaktır. Burs başvurusu, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açıktır. Detaylı bilgi için: http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/jean-monnet-burs-programi-2014-2015-akademik-yili-basvurulari-basladi.html

 

 


 

2013 AB İNSAN HAKLARI FİLM GÜNLERİ’NE DAVETLİSİNİZ

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, AB Üye Ülkeleri ve kültür merkezlerinin katkıları ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlediği 3. AB İnsan Hakları Film Günleri, 6-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleşecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Sinop ve Diyarbakır’da düzenlenecek film günleri kapsamında, öğrenciler, insan hakları savunucuları, sinemaseverler ve konuya duyarlı herkes insan hakları temalı filmleri ve belgeselleri belirlenen sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyebilecekler.

 

- Ankara Programı

- Basın Duyurusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye İlerleme Raporunu açıkladı

 

 

» AB İlerleme Raporu 2013
» AB Genişleme Strateji Belgesi 2013
» AB İlerleme Raporu 2013'ün gayriresmi tercümesi.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

AVRUPA BİRLİĞİ KOLEKSİYONU OKURLARINA KAVUŞTU

 

Ankara AB Bilgi Merkezi ve ODTÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezi işbirliğinde yapılan bir etkinlikle, ODTÜ Mezunları Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği Koleksiyonu’na kavuştu. Koleksiyon Avrupa Birliği, Avrupa ve AB – Türkiye ilişkilerini içeren seçkin kitaplardan oluşup meraklı okurlarını beklemektedir.

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

 

 

 

 

 


 


 

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN GELECEĞİ KONULU SEMPOZYUM BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

20 Eylül 2013 Cuma günü, Ankara AB Bilgi Merkezi ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi işbirliğinde geniş katılımla gerçekleştirilen sempozyumda Avrupa'nın geleceği, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Avro Bölgesi'nde kriz ve genç istihdamının desteklenmesi gibi birçok konu tartışıldı

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4

 

 

 

 

 

“AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN GELECEĞİ” KONULU SEMPOZYUMA DAVETLİSİNİZ

 

IMG_0223.JPGAnkara AB Bilgi Merkezi ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi işbirliğinde düzenlenen Sempozyum, 20 Eylül 2013 Cuma günü, TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir. Katılım herkese açık olmakla birlikte 18 Eylül 2013 tarihine kadar sinem.kaya@tobb.org.tr adresine katılım durumunuzu bildirmeniz gerekmektedir.

Programa bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
 
IMG_0223.JPGAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda düzenlenen  2013 AB Öykü Yarışması’nda dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri, 12 Haziran 2013 tarihinde Eskişehir'de yapılan bir törenle verildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati ile Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem tarafından verildi. Yarışmada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Firuze Nur Atmaca “Havva’nın Kızları” öyküsü ile birinci, Erzurum Hasan Basri Anadolu İmam- Hatip Lisesi öğrencisi Besra Rümeysa Küçük “Gökkuşağının Altında” öyküsü ile ikinci, Konya Meram Fen Lisesi öğrencisi Leyla Önal “Benim Dünyam” öyküsü ile üçüncü seçildiler. Farklılıklar İçinde Birlik temasında öyküler yazıp, dereceye giren öğrenciler Brüksel ve Litvanya seyahatiyle ödüllendirilecekler. Başta dereceye girenler olmak üzere tüm öğrencileri yaratıcı öyküleri için tebrik ederiz.
 
Fotoğraflar: 1 / 2
 
 
 

 

 
 

 


AB ÖYKÜ YARIŞMASI ANKARA İLİ DERECELERİ
 
IMG_0223.JPGAB Türkiye Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda bu yıl altıncısı düzenlenen AB Öykü Yarışması’nda dereceye giren genç yazarları tebrik eder, tüm yarışmacılara teşekkür ederiz.

Ankara İlinde Dereceye Girenler;

1- ÖYKÜ ADI: YALNIZLIĞINI PAYLAŞIN BENİMLE
RUMUZ: ÇOBAN YILDIZI
ÖĞRENCİ BİLGİSİ: İLAYDA IŞIK
OKUL BİLGİSİ: ANKARA BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ  /  9.SINIF

2- ÖYKÜ ADI: OLİVER
RUMUZ: SIĞINAK
ÖĞRENCİ BİLGİSİ: ZEYNEP NAZ ERDEMCİ
OKUL BİLGİSİ : TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ /10.SINIF

3- ÖYKÜ ADI: DOLUNAYDA BİR OLMAK
RUMUZ: GÖKKUŞAĞI
ÖĞRENCİ BİLGİSİ: BENGİSU BARKAL
OKUL BİLGİSİ :ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ / 10.SINIF
 

 

 

_DSC0255.jpgAnkara AB Bilgi Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi işbirliğinde planlanan “Avrupa İçin Çalış, Kendin İçin Çalış” başlıklı panel 15 Mayıs 2013 tarihinde Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir. AB Bakanlığı (Sn. Mehmet ÖMÜRBEK), Türk Ulusal Ajansı (Sn. Mehmet KUZU) ve TÜBİTAK’tan (Sn. Miray KARAKUZU) katılan uzmanlar Türkiye’deki AB fonları, Türkiye’nin katılım sağladığı Birlik programları, AB Bakanlığı tarafından yürütülen projeler, Hayat Boyu Öğrenme Programı, yurt içi ve yurt dışı bursları hakkında bilgi vermiştir.
 
Fotoğraflar: 1 / 2 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_DSC0255.jpg7 Mayıs 2013 tarihinde, Ankara AB Bilgi Merkezi ve ODTÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezi işbirliğinde, Avrupa Günü’nü kutlamak üzere düzenlenen “İstanbullu Bach” temalı klasik müzik konseri Alla Turca Kollektif tarafından icra edildi. Ev sahipliğini ODTÜ’nin yaptığı konserde “Doğu’nun içinde Batı, Batı’nın içinde Doğu” konseptinin altı çizildi ve her iki kültür de müziğin dili aracılığıyla selamlandı.

Resimler için lütfen tıklayınız 
 ********************************************************************************************************************************
IMG_0223.JPGAnkara AB Bilgi Merkezi ve ODTÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezi işbirliğinde, 7 Mayıs 2013 Salı günü, ODTÜ KKM A Salonu’nda Saat 19:30’da Kokteyl ile başlayacak olan bir Klasik Müzik Konseri düzenlenecektir. Katılımınız durumunda sinem.kaya@tobb.org.tr adresine ad - soyad bildirmeniz yeterlidir. Davetiye ve detaylar için
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“NASIL BİR VATANDAŞSINIZ?” ADLI PANEL, ANKARA AB BİLGİ MERKEZİ VE ODTÜ AVRUPA DOKÜMANTASYON MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE ODTÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
 
IMG_0223.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
 

18 NİSAN 2013 TARİHİNDE ODTÜ’DE YAPILACAK OLAN “NASIL BİR VATANDAŞSINIZ?” ADLI PANELE DAVETLİSİNİZ
 
IMG_0223.JPG2013 yılının Avrupa Komisyonu tarafından Vatandaşlık Yılı olarak belirlenmesi çerçevesinde, Ankara AB Bilgi Merkezi ve ODTÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezi tarafından organize edilen Panele ait program ekte mevcuttur.
 
 
 
 
 
 

 

 

AB GENÇLİK KONFERANSI KONYA’DA YAPILDI
 
IMG_0223.JPG27-28 Mart 2013 tarihlerinde Ankara, Kayseri, Antalya, Eskişehir, Konya, Adana ve Mersin illerindeki üniversitelerden AB Gençlik Konferansı’na katılan üniversite öğrencileri sosyal ve kültürel programın ardından Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri tartıştılar. ATAUM Müdürü Prof.Dr. Çağrı ERHAN ve TÜSİAD Daimi Ankara Temsilcisi Eray AKDAĞ’ın sunumlarının ardından,  “Avrupa’nın geleceğini şekillendirmede Türkiye’nin rolü, AB’nin Türkiye’ye neler getireceği, Türkiye için AB’nin önemi” konuları çalışma gruplarında tartışmaya açılmıştır.
 

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
 
 

ÇOCUKLAR LOKUM’LA BİRLİKTE 49. KÜTÜPHANE HAFTASI’NI KUTLADI
 
IMG_0223.JPGAnkara AB Bilgi Merkezi, TOBB Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve ATAUM Avrupa Dokümantasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen bir etkinlikle 6-11 yaş arası 80 çocuk  Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde 49. Kütüphane Haftası’nı kutladı. 25 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Lokum karakterinin ağzından eşitlik, özgürlük, barış gibi AB değerlerini dinleyen çocuklar,  sunumun ardından Çizgi Çocuk Atölyesi ile birlikte kendi Lokum karakterlerini ve çizgi kitaplarını tasarladılar.
 

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
 
 
 
 

AB ÖYKÜ YARIŞMASI 2013 SÜRECİ BAŞLADI
 
IMG_0223.JPG18 Mart 2013 tarihinde TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen AB Öykü Yarışması tanıtım semineri geniş katılımla gerçekleşmiştir. 

Seminerde Öykü Yazarı Sn. Cemil KAVUKÇU “nasıl öykü yazılacağını” anlatmış;  Avrupa Takımı Üyesi Doç.Dr. Sn. Münevver CEBECİ ise yarışma teması olan “Farklılıklar İçinde Birlik” konusunda sunum yapmıştır.

Yarışmaya ait şartname için tıklayınız.

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3 / 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


AB İNSAN HAKLARI FİLM GÜNLERİ BAŞLIYOR
 
 

 


Türk ve AB'li Gençler, İzmir, Şanlıurfa, Trabzon ve Kayseri'de bölgesel gençlik konferanslarında bir araya gelerek ortak değerlerini, kültürel kimliklerini ve “Avrupalılık” fikrini tartıştılar. Etkinlik 25-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ulusal Boğaziçi Gençlik Konferansı ile noktalandı.
 
IMG_0223.JPG14-16 Kasım tarihlerinde Izmir’de, 18-20 Kasım’da Trabzon ve Şanlıurfa’da ve 20-22 Kasım’da Kayseri’de düzenlenen dört bölgesel konferans vesilesiyle, Türk ve AB’li öğrenciler bir araya gelerek “Avrupa ile paylaştığımız ortak değerler ve kültür, tarih ve kimlik algıları” konuları üzerinde tartıştılar. Etkinlikler, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın faaliyet gösterdiği 21 ilden (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul/Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul/Marmara Üniversitesi, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, ve Van) başvuruları ve motivasyonları dikkate alınarak seçilen üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

2012 Gençlik Konferansları Türkiye ve Avrupa Birliği’nden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bu konferansların dördüncüsü niteliğindedir.

Bölgesel konferanslarda öğrenciler bilgilendirme konferanslarına ve tartışma oturumlarına katıldılar. İllerdeki konferanslar kapsamında gençler, Türkiye'nin ünlü rock müzik grupları Yüksek Sadakat, Özlem Tekin ve Model'in Şanlıurfa, İzmir, Trabzon, Kayseri ve İstanbul’da verdiği konserleri izleme fırsatı buldular.

Konferansların son aşaması olan Ulusal Boğaziçi Gençlik Konferansı, 25-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğe AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Avrupa Parlamentosu Üyesi Emine Bozkurt, Avrupa Gençlik Forumu ve BBC temsilcileri katıldı. Ayrıca, AB ülkelerinden ve Türkiye’den gelen yazar, yönetmen, sanatçı ve akademisyenlerin öğrencilerle fikir alışverişine girdiği ve moderatörlüğünü Fatih Türkmenoğlu'nun yaptığı “AB – Türkiye İlişkileri: Kimlik, Aidiyet ve Avrupalılık” konulu geniş katılımlı bir sohbet toplantısı da gerçekleştirildi.

.

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3

 


Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen 2012 Türkiye İlerleme Raporu Işığında “Türkiye ve AB: Ortak Zorluklar, Ortak Gelecek" konulu panel 16 Ekim 2012 tarihinde TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.
 
IMG_0223.JPGAçılış konuşmasını TOBB AB Dairesi Başkanı Sn. Mustafa BAYBURTLU’nun yaptığı panel Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Ali TEKİN tarafından yönetildi. Konuşmacılarının Sn. Michael MILLER (AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı, Siyasi İşler, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası, Basın ve Enformasyon Bölümü Başkanı), Sn. Lale KEMAL (Taraf Gazetesi) ve Sn. Seval İSKENDER (AB Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı) olduğu panelde 10 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan Türkiye İlerleme Raporu değerlendirildi ve dinleyicilerin soruları alındı. Müzakerelerin başladığı tarihten bu yana Türkiye’nin reform hızı,  bu reformları uygulama ve AB Müktesebatına uyum kapasitesi farklı açılardan tartışıldı.

Fotoğraflar: 1 / 2 / 3

AB BİLGİ MERKEZLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BOĞAZİÇİ GENÇLİK KONFERANSI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
 
IMG_0223.JPGBoğaziçi Gençlik Konferansı; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, 4 yıldır AB Bilgi Ağı’nın bulunduğu 22 AB Bilgi Merkezinin bulunduğu illerden (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul/Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul/Marmara Üniversitesi, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Konferans; yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere 3 etaptan oluşmaktadır.

Yerel etapta illerde yapılan duyuruların ardından gerçekleşen başvurular arasından seçilen özellikle Erasmus Programı’ndan yararlanan Türkiye ve Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı üniversite öğrencileri ile bölgesel etaplar gerçekleştirilmektedir. Bölgesel etapların bu yıl Trabzon, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bölgesel etaplarda öğrenciler farklı bölgelerde bulunan illerde bir araya gelerek “Avrupa ile paylaştığımız değerler, kültür, tarih ve kimlik algısı” üzerine bilgilendirme konferansları ve workshopların yanı sıra öğrencilerin birbirleri ile etkileşimde bulunabilmeleri için kültürel aktiviteler de gerçekleştireceklerdir. Bölgesel etaplara katılması planlanan 360 öğrenci arasından ulusal etaba seçilen 225 öğrenci ile etkinliğin son etabı olan Ulusal Boğaziçi Gençlik Konferansı gerçekleştirilecektir.
 
Boğaziçi Konferansı, AB ve Türkiye’de ki Avrupa Birliği uzmanı konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilen panel ve workshopların yanı sıra, içinde kültürel etkinlikleri de barındırmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı ünlü yazar, yönetmen, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan katılımcılarla “Kimlik, Aidiyet ve Avrupalılık” üzerine moderatör eşliğinde öğrencilerin de interaktif katılımları ile sohbet etkinliği gerçekleştirilecektir.
 
.

2012 Türkiye İlerleme Raporu Işığında “Türkiye ve AB: Ortak Zorluklar, Ortak Gelecek"
 
IMG_0223.JPGTOBB Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından 16 Ekim 2012 tarihinde, 10:00 – 12:30 saatleri arasında TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler binası, 1 no’lu salonda 2012 Türkiye İlerleme Raporu Işığında “Türkiye ve AB: Ortak Zorluklar, Ortak Gelecek" konulu bir panel düzenlenecektir. Panelistler AB Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, akademi dünyası ve basının saygıdeğer temsilcilerinden oluşmaktadır. 

*İngilizce – Türkçe Tercüme Mevcuttur.

LCV : sinem.kaya@tobb.org.tr

.

 
2012 Türkiye İlerleme Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf
 

 
AB VE TÜRKİYE”, YENİ AKILLI TELEFON UYGULAMASIYLA CEBİNİZDE
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
 

 
 Ankara AB Bilgi Merkezi, Avrupa Filmleri Festivali’ni gerçekleştirdi
“4 Film, 4 Tat” alt başlığında 2 adet çocuk filmi, 2 adet yetişkin filmi izleyicisiyle buluşmuştur.
Etkinliğe ait fotoğraflar 1 / 2 / 3 / 4 

AnkaraAvrupaFilmFestivali.jpgAVRUPA FİLM FESTİVALİ’NE DAVETLİSİNİZ
30-31 Agustos 2012 Saat 14:00 / 1-2 Eylül 2012 Saat 19:00
Yer: Kentpark AVM Sinema
Gösterimi yapılacak filmler tarih ve saatleriyle aşağıda belirtilmiştir.

Niko: Yıldızlara Yolculuk - 30.08.2012 saat 14:00 Niko - Lentäjän poika / Niko & The Way to the Stars

Cüceler Devlere Karşı - 31.08.2012 saat 14:00 Gnomes and Trolls: The Secret Chamber

Aşka Fırsat Ver - 01.09.2012 saat 19:00 L'âge de raison

Azrail'i Beklerken - 02.09.2012 saat 19:00 Poulet aux prunes / Chicken with Plums 
 
KATILIM ÜCRETSIZDIR.
Detaylar için tıklayınız.
 
 
 

Ankara AB Bilgi Merkezi, 6 Ağustos 2012 tarihinde TOBB ETÜ’lü stajyerleri misafir etti.
 
IMG_0223.JPG
 
.
 
 
Fotoğraflar 1 / 2 / 3
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI TÜRKİYE PROGRAMI YENİ TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI
 
 
 
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı.

DİHAA, dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye 2002 yılından bu yana bu programdan yararlanmaktadır. Bugüne kadar, ifade özgürlüğünden adalete daha iyi erişime, işkence ve cezasızlıkla mücadeleden kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli alanda yüzden fazla projeye destek sağlanmıştır.

2012 yılı Teklif Çağrıları için ayrılması öngörülen toplam tutar 2 milyon Euro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır:

1. Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi
2. Yerel düzeyde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleşmesini teşvik etme ve bu amaçla mücadele etme çabalarında insan hakları savunucularının desteklenmesi

İki aşamalı çağrının ilk aşamasında, proje özeti (kavramsal not-concept note) değerlendirilmek üzere sunulmalıdır. Söz konusu kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 21 Kasım 2012'dir.

DİHAA Türkiye Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 

 

AB ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA ANKARA BİRİNCİ OLDU
 
2012 yılı Avrupa Birliği Öykü Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincisi Ankara Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden "Rengistan" adlı öyküsüyle Elifnaz GÖKÇEASLAN olurken,  ikinci Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nden "Adem'in Çocukları" öyküsüyle Beyzanur KILIÇ, üçüncü ise Eskişehir Özel Atayurt Okulları'ndan "Sessiz Dost" adlı öyküsüyle Ece GÜNDOĞAN oldu.
 
Farklı din ve etnik kökenli vatandaşların bir arada yaşadığı Büyükada'da bulunan Anadolu Kulübü'nde gerçekleşen ödül töreninde Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa FARSAKOĞLU, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Birinci Müsteşarı Michael MILLER, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zübeyir YILMAZ açılış konuşmalarını yaptılar. FARSAKOĞLU, “Farklılıklar İçinde Birlik temasına Adalar kadar uygun bir yer bulmanın mümkün olmadığını, gelecek nesillerin farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilincini içselleştirerek dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceklerine olan inancını” ifade etti. YILMAZ ise, “bu yarışmayı, katılan tüm öğrencilerimiz aslında kazanmıştır. Bundan dolayı herkesin mutlu olması gerekir. Dereceye giren öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum" diye konuştu. MILLER ise, "AB'nin sloganı 'Farklılıklar İçinde Birlik'tir. Biz bu sloganı; kimlik, hoşgörü ve hoşgörüsüzlük üzerinde yaratıcı düşünceyi tetiklemek amacıyla seçtik. Bu temayla ait olma ve ait olmama konularında tartışma ortamı yaratmayı amaçladık.
 
Dereceye giren öğrenciler; ödül olarak fotoğraf makinesi, netbook, 100 Temel Eserden oluşan kitap seti ile Belçika ve İrlanda'ya bir ziyaret programına katılmaya hak kazandılar. 25-28 Haziran tarihleri arasında Büyükada’da gerçekleşen AB Öykü Yarışması Ödül Töreni katılımcılar için hazırlanan sosyal program, yazarlar ve Adalılarla tematik söyleşilerle sona erdi.
 
Fotoğraflar : 1 / 2 

 


 
5 Haziran Çevre Günü Yeşil Kutu İle Kutlandı
 
Ankara AB Bilgi Merkezi ve Bölgesel Çevre Merkezi işbirliğinde 5 Haziran Çevre Günü’nde Yeşil Kutu Öğretmen Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim, REC Türkiye Ofisi Yeşil Kutu Proje Koordinatörü Sayın Pınar AKPINAR tarafından Ankara’nın çeşitli ilköğretim okullarında görevli öğretmenlere verilmiştir. Eğitimde, Yeşil Kutu Eğitim Seti tanıtılmış, Sürdürülebilir Kalkınma ve bu amaçla eğitimden faydalanılması konuları işlenmiş; eğitim sonunda katılımcılara Yeşil Kutu Eğitim Seti’ni internet üzerinden kullanma şifreleri ve katılım sertifikaları verilmiştir.
 
 
Fotoğraflar : 1 / 2 / 3
 
 

 
ÖĞRETMENLER İÇİN YEŞİL KUTU EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.
 
Ankara AB Bilgi Merkezi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi ile 5 Haziran 2012 Salı günü ortaklaşa bir eğitim düzenleyecektir.  “Yeşil Kutu Öğretmen Eğitimi”, hedef kitlesi olarak belirlediği ilköğretim okulu öğretmenlerinin çevre konularındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış ve TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu’nda, 09:00 -18:00 saatleri arasında, bir tam gün sürecek şekilde planlanmıştır. Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi Yeşil Kutu Proje Koordinatörü Sn. Pınar AKPINAR tarafından verilecek olan eğitime Ankara’nın ilköğretim okullarında öğretmen olarak görev yapan, çeşitli dallardan, çevre bilinci ve duyarlılığı yüksek, azami 30 öğretmenin başvurusu kabul edilecektir. Katılımcı öğretmenlere okullarında yararlanabilecekleri Yeşil Kutu Öğretmen Eğitim Seti’ni kullanım imkânı ve eğitim katılım sertifikası verilecektir. Başvurular, ekteki form doldurularak sinem.kaya@tobb.org.tr adresine mail atılması yoluyla olacaktır. Seçilen öğretmenlerle iletişime geçilecektir. Yeşil Kutu Projesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi www.yesilkutu.net internet sitesinden temin edilebilir.
 
 

  
 
IMG_0223.JPGAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda ortaöğretim öğrencilerinin Avrupa, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ‘Farklılıklar İçinde Birlik’ kavramını vurgulamak, yetişmekte olan kuşakları bu evrensel kavram üzerine düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacıyla düzenlenen "AB Öykü Yarışması”nda Ankara ilini temsil edecek üç öykü belirlenmiştir. Yarışmaya, Ankara’nın çeşitli okullarından, 68 öğrenci katılmıştır. Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından toplamda 71 adet öykü teslim alınmıştır. Ankara ilini Ulusal Etapta temsil edecek üç öykü sırasıyla aşağıda yer almaktadır. Başvuru yapan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlerine teşekkürlerimizi iletir, dereceye giren öğrenciler ve danışma öğretmenlerine ise 21 ilin yarışacağı Ulusal Etapta başarılar dileriz. 

 
1. Öykü Adı: Kolaj
Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Semiha Köksaldı
Öğrencinin Okulu ve Sınıfı: TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, 10
Danışman Öğretmen: Emine TAŞ
Rumuz: Kalem Karamel

2.   Öykü Adı: Lotus Çiçeği
Öğrencinin Adı-Soyadı: Deren Demirel
Öğrencinin Okulu ve Sınıfı: Özel Arı Fen Lisesi, 9
Danışman Öğretmen: Gülşah ATASOY
Rumuz: Thalia

3. Öykü Adı: Rengistan
Öğrencinin Adı-Soyadı: Elifnaz Gökçeaslan
Öğrencinin Okulu ve Sınıfı: Bahçelievler Anadolu Lisesi, 10
Danışman Öğretmen: Atilla Akçaoğlu
Rumuz: Gökkuşağı

 


 

 

AB Aday Ülkelerinin İletişim Temsilcileri Ankara AB Bilgi Merkezi’ni Ziyaret Etti
 
IMG_0223.JPGAnkara AB Bilgi Merkezi, 29 Mart 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu Genişleme Müdürlüğü’ne bağlı aday ülkelerin iletişim temsilcilerini ağırladı. AB İletişim Stratejisinin önemli ve etkin bir parçası olan AB Bilgi Merkezleri hakkında yapılan sunumların ardından canlı müzik eşliğinde bilgi ve tecrübe paylaşımına devam edildi.
.
 
Fotoğraflar 1 / 2 / 34 / 5  
 
 
 

 


 

 

AB Öykü Yarışması Tanıtım Semineri 19 Mart 2012 Pazartesi Günü Yapılacaktır.
 
IMG_0223.JPGBu yıl beşincisi düzenlenecek olan AB Öykü Yarışması için 2012 takvimi 19 Mart’taki tanıtım semineri ile başlayacaktır. Seminerimize danışman öğretmenler ve öğrenciler davetlidir. Seminerde Öykü Yazarı Sn. Cemil KAVUKÇU nasıl öykü yazılacağını paylaşırken; AB Uzmanı Sn. Derya SEVİNÇ ise bu yılın teması olan “Çeşitlilikte Birlik”ten bahsedecektir. Bunların yanı sıra yarışma şartnamesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirilecektir.

Seminer Yeri : Ankara İl  Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşevler Binası / Mehmet Akif Ersoy Salonu
Seminer Saati: 13:30

Yarışma Şartnamesi için tıklayınız.

 


Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıla ilişkin sekiz adet İstişari Heyet Raporu AB Delegasyonu’nun web sitesinde yayınlanmıştır.
 

 

 


 
EVLİYA ÇELEBİ: SEYAHATNAME SERGİSİ VE “GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE PAYLAŞTIĞIMIZ AVRUPA” İSİMLİ PANEL 28 ŞUBAT SALI GÜNÜ GENİŞ KATILIMLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 
IMG_0223.JPG17nci yüzyılın efsanevi Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini konu edinen sergi, 28 Şubat 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nde açıldı. Etkinlik kapsamında “Geçmişte ve Günümüzde Paylaştığımız Avrupa” isimli bir panel de geniş katılımla gerçekleştirildi. Sergi ve panel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council, Ankara AB Bilgi Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) işbirliğinde düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölümü Başkanı Müsteşar Michael MILLER, British Council Türkiye Direktörü Margaret JACK ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Murat TUNCER tarafından açılışı yapılan sergi esnasında misafirlere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarının musikisi de eşlik etti. Panele geçilmeden önce sunulan Türk Dil Kurumu ve TRT ortak yapımı Evliya Çelebi Belgeseli ve British Council      “Paylaştığımız Avrupa” / Hayalimdeki Yolculuk adlı yarışma videosu ilgiyle izlendi.  

Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR’ın yaptığı panelin konuşmacıları  Osmanlı Tarihçisi ve Yazar Caroline FINKEL, H.Ü. Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN ile Sanatçı, Gurme ve Seyyah Ayhan SİCİMOĞLU idi. Panel esnasında izleyiciler arasında yapılan AB – Türkiye ilişkileri bağlamındaki algı anketi ise ilginç sonuçlar vermiştir: Türkiye’nin AB’ye üye olmasını isteyenlerin oranı yüzde 49; Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65; bugünkü Avrupa değerlerinin ve kültürünün oluşumunda İslam’ın katkısının olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82; kendisini bir Avrupalı olarak tanımlayanların oranı yüzde 47; Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inananların oranı ise yüzde 31’dir.
 
Fotoğraflar 1 / 2

 


BASIN DUYURUSU

 

 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” sergisi ve “Geçmişte ve Günümüzde Paylaştığımız Avrupa” adlı panel 28  Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.
 
 
Detaylı bilgi için etkinlik posterine tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB, KIRSAL KALKINMA HİBELERİNE ERİŞİM KONUSUNDAKİ DANIŞMAN EĞİTİMLERİNİ DESTEKLİYOR
 

 


ÜNİVERSİTELİ GENÇLER AB VE TÜRKİYE’NİN NASIL ALGILANDIĞINI TARTIŞTI

 

AB Türkiye Delegasyonu tarafından, British Council ile işbirliği içinde AB Bilgi Merkezleri’nin koordinasyonu ile AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu 20 ilde belirlenen üniversite öğrencilerinin katılımı ile Boğaziçi Gençlik Konferansı adı altında bölgesel ve ulusal etaplardan oluşan bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik kapsamında Van, Kocaeli, Antalya ve İzmir AB Bilgi Merkezleri ev sahibi olarak belirlenmiş; Ankara AB Bilgi Merkezi ise öğrencilerle birlikte Van’a davet edilmiştir.

11-12 Ekim 2011 tarihlerinde konferansın bölgesel etabı için Ankara’dan Van’a davet edilen bir grup üniversite öğrencisi Mersin, Denizli ve Edirne illerinden gelen öğrencilerle birlikte “Türkiye AB’de, AB Türkiye’de nasıl algılanıyor, kendilerini nasıl anlatıyorlar” ana konu başlığında düzenlenen çalıştaylarda fikirlerini ifade etme fırsatı bulmuşlardır. Çalıştayın yanı sıra Van ilini tanıtan bir sosyal program da düzenlenmiştir.

Dört ilde düzenlenen bölgesel etaplarda seçilmeyi başaran bir grup öğrenci ise 18-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da AB Bilgi Merkezleri Koordinasyonunda düzenlenen ulusal etaba katılmaya hak kazanmıştır. Ulusal etapta da bölgeseldekine benzer şekilde, AB ve Türkiye algılamaları, AB ve Türkiye’nin ortak değerleri ve bu konulara gençlerin katkısının ne olabileceği konularında çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştayların yanı sıra öğrencilere konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından AB – Türkiye ilişkileri konusunda sunumlar yapmıştır.
 
Nihai olarak ise seçilen 10 öğrenci ve 5 AB Bilgi Merkezi Koordinatörü bu yıl sekizincisi düzenlenen Boğaziçi Konferansı’na katılmıştır. Boğaziçi Konferansı; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından 22 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Üst düzey katılımcıların davet yoluyla belirlendiği konferans, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine gerçekleştirilen geleneksel bir etkinlik halini almıştır. Boğaziçi Konferansı için detaylı bilgi aşağıdaki linkte mevcuttur.
.htm
 

 


 21 ÜLKEDEN GELEN ODA YÖNETİCİLERİ ANKARA AB BİLGİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

 

İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin ticaret ve sanayi odaları yöneticileri için başlatılan Oda Akademisi Eğitim Programı’na (TOBB-IDB/ITFC-ICCI Chamber Academy) 21 ülkeden, 22 oda yöneticisinin katılımı olmuştur. Programın bir parçası olarak Ankara AB Bilgi Merkezi’ni ziyaret eden yöneticilere AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Dokümantasyon Merkezi hakkında bilgi verilmiş; kendileriyle AB ve AB Bilgi Ağı’nı tanıtan yayınlar paylaşılmıştır. (21.06.2011)

 

 

 AB BİLGİ MERKEZLERİ’NİN BRÜKSEL VE  PARİS İNCELEME ZİYARETİ   

 

 

AB Türkiye Delegasyonu ve Koordinasyon Birimi Gaziantep Ticaret Odası organizasyonunda, AB Bilgi Merkezleri’nin mesleki kalitelerinin artırılması ve AB kurumları ile görüşülüp bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla 28 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında AB Bilgi Merkezleri Koordinatörlerinin katılımıyla Brüksel ve Paris’e inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Her yıl düzenlenen inceleme ziyareti Brüksel’e ek olarak bir Avrupa ülkesini kapsamaktadır. Daha önceki yıllarda Brüksel’in yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Polonya, İrlanda ve Almanya ziyaret edilirken bu yıl Fransa – Türkiye ilişkilerinin seyri dikkate alınarak Paris tercih edilmiştir. Beş gün süren programda AB kurumları, düşünce kuruluşları ve Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Liberation ile görüşülmüştür.

 


 FİNLANDİYA’DA YABANCI MUHABİRLER BURS PROGRAMI 
 

 

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından, gazetecilik veya iletişim bölümünden yeni mezun olmuş veya halihazırda öğrenim görmekte olan 20-25 yaş arasındaki gençlere Ağustos ayını kapsayacak bir burs programı başlatılmıştır. Söz konusu burs programı kapsamında, 01 Ağustos – 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında, Türkiye’den gidecek olan genç muhabirler, Finlandiya’daki meslektaşları ve siyasetçiler ile toplantılar gerçekleştirmenin yanı sıra, işletmeleri, kültürel kurum ve kuruluşları ziyaret etme fırsatı yakalayacaklardır. Program ayrıca, bir haftasonu Finlandiyalı ailelerin yanında konaklama ve Finlandiya’nın farklı bölgelerine seyahat imkanlarını da içermektedir.Burs programı, Finlandiya’ya gidiş-geliş seyahat ücretlerini, Helsinki’de yerel ulaşımı, öğrenci yurdunda tek kişilik oda ücretini, günlük yeme-içme, etkinliklere katılım, Finlandiya bölgelerine yapılacak seyahat masraflarını ve Finlandiyalı aile yanında kalınacak haftasonu masraflarını içermektedir. Programdan yararlanmak isteyen muhabirlerin iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması, 20-25 yaşları arasında olması ve çok kültürlü gruplara uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Ayrıntılar.

Söz konusu burs programı ile ilgili detaylı bilgi Finlandiya Büyükelçiliği Ebru Çelikten (Tel: 312-457 44 26 veya 312-457 44 00 E-mail: ebru.celikten@formin.fi)’den edinilebilmektedir.

 


 AB ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN GENÇ YAZARLARI TEBRİK EDİYORUZ 
 
IMG_0223.JPGAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, 18 ilde bulunan AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda düzenlenen AB Öykü Yarışması'nda ulusal etap tamamlandı. Bu yıl dördüncü olarak düzenlenen yarışmanın Ödül Töreni 16 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

​18 ilde liseler arasında düzenlenen AB Öykü Yarışması’nda; "Diyeceğin Bir Şey Var Mı?" adlı öyküsüyle, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi'nden Alper Bakım birinci oldu. Ulusal jüri tarafından ikinci seçilen "Bir Kumaş Özgürlük" isimli öykü, Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nden Dilara Şengül'e ait. Mersin İçel Anadolu Lisesi'nden Batuhan Maraşlı'nın yazdığı "Yüzleşme" ise yarışmada üçüncülük ödülünü aldı.
 
Bu yılın öykü teması, Avrupa Birliği'nin barış, birlik, eşitlik, güvenlik, dayanışma gibi temel değerlerinden biri olan "özgürlük" idi. Öğrenciler yazdıkları öykülerde demokrasilerde özgürlüğün önemini vurgulayarak, bu değerin günlük yaşantıdaki anlamı üzerindeki düşüncelerini “özgürce” kâğıda döktüler.
 
Türk yazarlar, AB Türkiye Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan jüri heyeti tarafından seçilen yarışmanın galipleri, Mart ayında gidecekleri Budapeşte ve Brüksel gezilerinde hem AB kurumlarını ziyaret edecek hem de Avrupalı genç yazarlarla tanışma imkânı bulacaklar. Genç yazarlarımızın, çıktıkları bu tutkulu serüvende başarılarının daim olmasını diler, hayatlarının her döneminde yazmaya devam etmelerini temenni ederiz.
 

 
AVRUPA BİLGİ YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİLERİNDEN TOKİ ANADOLU LİSESİ ANKARA AB BİLGİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ.
IMG_0223.JPGGeçtiğimiz günlerde ulusal etabı tamamlanan Avrupa Bilgi Yarışmasının yerel etabında dereceye girip Ankara Etimesgut ilçe birincisi olarak 14 ilçe arasında ilçelerini başarıyla temsil eden TOKİ Anadolu Lisesi’nin sevgili öğrencileri Cem Gülseven, Ekin Akbaş, Serkan Akagündüz ve Baver Efe; onları yarışmaya itinalı ve özverili bir çabayla hazırlayan değerli öğretmenleri Oğuzhan Cebeci 21 Ocak 2011 Cuma günü Ankara AB Bilgi Merkezi’ni ziyaret ettiler. Kendileriyle yapılan keyifli sohbetin ardından, AB Bilgi Merkezi’nden nasıl faydalanabilecekleri konusunda misafirlerimize bilgi verildi ve Merkezi’mizin yayınları paylaşıldı.  Bu yarışma sayesinde Avrupa Birliği konularında bilgi seviyelerinin ve ilgilerinin arttığını dile getiren öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını dileriz.
 


AVRUPA BİLGİ YARIŞMASI TÜRKİYE BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
EUQUIZ2010.jpgAB Türkiye Delegasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Bilgi Yarışması 18-19 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye genelinde, AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 18 ilin birincileri arasında yapılan yarışmada dereceye giren okullar aşağıda sıralanmıştır:
 
1. Diyarbakır / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
2. İzmir / Bornova Anadolu Lisesi
3. Konya / Mustafa Münevver Kurban Anadolu Lisesi
 
Sevgili öğrencilerimizi ve onları Avrupa Bilgi Yarışması’na hazırlayan saygıdeğer danışman öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz. Yarışma neticesinde illerinde yapılan yarışmalarda birinci olarak, illerini temsil eden değerli öğrencilerimiz kitap seti ve dizüstü bilgisayarla ödüllendirilirken, Türkiye birincisi olan Diyarbakır ili birincimiz ise Brüksel ve Macaristan gezisi ile ödüllendirilmiştir.

 
 
 "AB ÖYKÜ YARIŞMASI" Ankara İl Sonuçları Açıklandı.
AB Türkiye Delegasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda gerçekleştirilen AB Öykü Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler aşağıda belirtilmiştir. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
İl Birincisi
Öykü Adı: Vuslat-ı Hürriyet

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Demirci
Rumuz: Hüsran-ı Kasvet
Okul: Altındağ Yeşilöz Anadolu Lisesi
İl İkincisi
Öykü Adı: Özgürlükler Ülkesi
Öğrencinin Adı-Soyadı: Zuhal Fidan
Rumuz: Satürn
Okul: Ankara Atatürk Lisesi
İl Üçüncüsü
Öykü Adı: Bir Yeniden Doğuş Melodisi
Öğrencinin Adı-Soyadı: Ulaş Bager Aldemir
Rumuz: Kalem Tutkunu
Okul: Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi

 


AVRUPA BİLGİ YARIŞMASI ANKARA FİNALİSTİ BELLİ OLDU

 

AB Türkiye Delegasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde, AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda gerçekleştirilen AVRUPA BİLGİ YARIŞMASI 26 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ankara Birincisi; Çankaya İlçe birincisi olan Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi olmuştur. Öğrencilerimizi ve değerli danışman öğretmenlerini tebrik eder kendilerine Ulusal Etapta da başarılar dileriz. ​
 
 

 


  
 20101111.JPGAvrupa Komisyonu İlerleme Raporu sonrasında, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri TOBB ETÜ’de ele alındı. ‘Avrupa’nın Geleceği’ başlıklı toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Müsteşar Michael Miller, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet O. Evin ve Gazeteci-Yazar Çiğdem Toker katıldı. Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından ‘Avrupa Takımı Seminerleri’ kapsamında düzenlenen toplantının moderatörlüğünü TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr.Yücel Altunbaşak yaptı. Dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Müsteşar Michael Miller, AB’nin bir Hıristiyan kulübü olmadığını belirterek “AB laiktir. Din bizim için çok özel bir meseledir. Yani AB’nin bir dini yok ve İslamofobi içinde de değil “ dedi. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr.Yücel Altunbaşak ise AB’nin laik olduğunu ancak kültürünün Hıristiyanlığın etkisi altında bulunduğunu anlatarak, “AB ve Türkiye’nin kökleri bu açıdan birbirinden farklı“ değerlendirmesini yaptı. Bir başka soru üzerine ise Prof. Dr. Evin, AB’de yaşayan Türklerin bu topluma entegre olamamasının Türkiye’nin entegrasyonunu da etkilediğini söyledi. AB’nin Türkiye’yi zaman zaman ötekileştirdiğini kaydeden Gazeteci – Yazar Çiğdem Toker ise “AB’nin Bosna-Hersek ile Arnavutluk vatandaşlarına vizeyi kaldırırken, Türk vatandaşları için vizeyi sürdürmesi buna örnektir “ dedi. 

 


 baydarol.jpg12-13 Ekim 2010 tarihlerinde, “AB – Türkiye İlişkilerinde Kültürün Rolü” üniversite öğrencileri tarafından Diyarbakır’da tartışıldı.  AB Bölgesel Gençlik Konferansı olarak adlandırılan etkinliğe AB Uzmanı Can BAYDAROL konuşmacı olarak katılırken, etkinlik Dicle Üniversitesi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Yapılan çalıştayların sonucunda aralarından belirlenen öğrenciler  20-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Ulusal Gençlik Konferansı’na katılmaya hak kazandı.

  


 AB Bilgi Merkezi`nde ‘Kadın Girişimciliğini Teşvik Politikaları` sunumu 16 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirildi.
yıldızecevit.jpgODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit, TOBB bünyesinde bulunan Ankara AB Bilgi Merkezi’nde, kadın girişimciliğini teşvik politikalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu’na yönelik olarak gerçekleştirilen, ‘Türkiye’de Kadın Girişimciliğini Teşvik Politikaları ve Programları” konulu toplantıya kadın girişimcilerin ilgisi yoğundu. Sunum sonrasında konuyla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Türkiye’de kadın girişimciliğini koordine edecek bir mekanizmanın gerekli olduğunu ifade ederken, eğitim politikaları ile istihdam politikaları arasındaki ilişkinin önemini vurguladı. 

 
abbm-04.JPGTOBB ETÜ’de İspanyol Rüzgarı Esti.
18 Nisan 2010 tarihinde Ankara AB Bilgi Merkezi ve İspanya Büyükelçiliği İşbirliğinde     Flamenko Gecesi düzenlendi. Ateş ve Kum adıyla sergilenen dans gösterisi izleyicileri büyüledi. 
 
 

 
ABBM-03.JPGAB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Diego MELLADO 24 Mart 2010 tarihinde Ankara AB Bilgi Merkezi’nde idi. Öğrencilere hitap eden MELLADO, “Lizbon Sürecinin Ardından AB-Türkiye İlişkileri” üzerine bir sunum yapıp konuyu öğrencilerle tartıştı.
 
 

AVRUPA KOMİSYONU'NUN GENİŞLEME VE KOMŞULUK POLİTİKASINDAN SORUMLU ÜYESİ STEFAN FÜLE ANKARA AB BİLGİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
sfule.jpg15.03.2010 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile TOBB Birlik Merkezinde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan vize sorunu, taşıma kotaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları konularındaki sorunları Füle'ye aktardıklarını, çözüm için de kendisinden yardım talep ettiklerini söyledi. Stefan Füle ise “Önümüzdeki güçlüklerin, neler olduğunu ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğimizi anladık. Bu konuları yetkilerim çerçevesinde ele alacağım.” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Stefan Füle ile görüşmesinin ardından TOBB binasındaki Ankara AB Bilgi Merkezinde düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede, Türkiye ve AB ilişkilerinin ve bu konudaki sorunların dile getirildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi için AB tarafından ciddi bir siyasi irade ve liderliğe ihtiyaç olduğunu belirttiklerini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını belirten Füle, şunları kaydetti: ''Önümüzdeki güçlüklerin, zorlukların neler olduğunu ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğimizi anladık. Bu görüşmemiz çerçevesinde bazı konuları not ettim, bu konuları yetkilerim çerçevesinde ele alacağım. Ticaret alanında ve insanlar arasında temasın sağlanmasında sorun yaratabilecek konuları ele aldık. Kişisel olarak bu sorunların, ortadan kaldırılması, giderilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağımı ifade etmek isterim.'' Bu noktada sorunların çözümüne ''yardımcı olabileceğini'' belirten Füle, ''Gümrük Birliği konusu olsun, serbest ticaret anlaşmaları, vize konusu, Kıbrıs konusu olsun bütün bu konularla ilgili komisyon başkanından başlamak üzere bütün komisyon çalışanları ellerinden geleni yapmaktadırlar'' dedi. 
 

 Ankara AB Bilgi Merkezi TOBB Bünyesinde açıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Ortaklık Protokolü neticesinde Ankara AB Bilgi Merkezi 28 Ocak 2010 tarihinde açıldı. Türkiye çapında, Ankara dâhil olmak üzere toplam 18 ilde ticaret ve/veya sanayi odaları bünyesinde bulunan Bilgi Merkezleri, AB Bilgi Ağı’nın bir parçasıdır. Kuruluş amaçları arasında, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki uyum çalışmalarına yerel katkı sağlanması; ticaret ve/veya sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi Delegasyon’un illerdeki yerel ortakları olan kuruluşlarla yakın işbirliği içinde Türkiye’nin değişik bölgelerinde, AB konusundaki bilgi ihtiyacının karşılanması sayılmaktadır.  
IMG_4187.JPG
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA