Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Bilgi Köşesi

-​ 2 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6 Mayıs 2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

 

- 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

- ​6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Metni

 

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

 

- Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)

 

- Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi 2011-29

 

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi

 

- http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/6111rehber.pdf

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA