Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

Mali ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü; vergi ve çalışma mevzuatı kapsamına giren konu ve uygulamalara ilişkin

  1. Oda ve Borsalardan gelen yazıları cevaplamak, İlgili Bakanlıklara iletmek ve sonuçlarını takip etmek,
  2. İlgili birimlerle koordineli olarak, Oda ve Borsalardan da görüş almak suretiyle Birlik görüş ve önerilerini hazırlamak,
  3. Yasal düzenleme, çalışma ve yayınları takip etmek, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılmak,
  4. Üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla toplantı, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
  5. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

görevlerini yerine getirmektedir.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA