Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Faaliyetler

Vergi ve çalışma mevzuatı kapsamına giren konu ve uygulamalara ilişkin çalışma ve yayınlar takip edilmekte, toplantı ve konferans gibi etkinliklere Birliğimizi temsilen katılınarak görüşlerimiz yansıtılmakta ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler (toplantı, seminer vb.) düzenlemektedir.

 

TOBB Vergi Danışma Kurulu çalışmaları koordine edilmekte ve katkıda bulunulmaktadır.

 

Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi TOBB temsilcisinin çalışmaları koordine edilmektedir.

 

TOBB Genel Kurul Komisyonlarından Vergi Komisyonu ve Ekonomi Politikası Komisyonu ile TOBB Genel Kurul Sosyal Politikalar Kurulunun çalışmaları koordine edilmekte ve katkıda bulunulmaktadır.

 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında Birliğimizde oluşturulmuş çalışma gruplarından Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu ile İstihdam Çalışma Grubunun raportörlüğü Müdürlüğümüz personelleri tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Çalışma Grubu Başkanları ile birlikte Teknik Komite ve Teknik Alt Komite toplantılarına katılınmakta ve yıllık eylem planları oluşturulmaktadır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde düzenlenmekte olan İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu ile İşgücü Piyasası Bilgi Yürütme Komitesi çalışmaları takip edilerek Birliğimiz görüşleri iletilmektedir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde düzenlenmekte olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi çalışmaları takip edilmekte ve katkıda bulunulmaktadır.

 

Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu çalışmaları kapsamında istihdam politikası önerilerinin oluşturulduğu çalışma grubu ve komisyonlarına katılım sağlanarak Birliğimiz görüşleri iletilmektedir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İstihdam Strateji Çerçevesi ve Eylem Planı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisinin geliştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetlere Birliğimizi temsilen katılınmakta, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planının ilgili gelişmeleri takip edilmektedir.  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA