Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ekonomik Rapor

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince her yıl ekonomik rapor hazırlanarak Mayıs ayında yapılan TOBB Genel Kuruluna sunulmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ekonomik raporda ait olduğu yıla ilişkin dünya ve Türkiye ekonomisinin gelişimi tablo ve grafiklerle ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.

 

Dünya ekonomisi bölümünde büyüme, üretim, enflasyon, bütçe, ticaret hacmi, cari işlemler dengesi ve işsizlik konularında genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bunun yanında dünya emtia piyasalarında meydana gelen gelişmeler ile küresel rekabet edebilirlik katsayısındaki değişim ele alınmaktadır.

 

Raporun Türkiye ekonomisi bölümünde ise gayri safi yurt içi hasıla, sektörel değerlendirmeler, parasal ve mali gelişmeler, dış ekonomik ilişkiler ile nüfus, eğitim, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin sosyal göstergeler grafik ve tablolarla desteklenerek ayrıntılı olarak analiz edilmektedir.


Raporun İngilizce baskısına buradan ulaşılabilmektedir.

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA